บุษกร สาครรัตน์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 บุษกร สาครรัตน์ ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 120 ณ ลานดารา