เด๋อ ดอกสะเดา

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 เด๋อ ดอกสะเดา ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 122 ณ ลานดาราชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา เด่น เด๋อ เทพ ได้ที่ <<คลิก>>