เทพ โพธิ์งาม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 เทพ โพธิ์งาม ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 124 ณ ลานดารา


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา เด่น เด๋อ เทพ ได้ที่ <<คลิก>>