ศิรพันธุ์ วัฒนจินดา

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 นุ่น ศิรพันธุ์ วัฒนจินดา ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 126 ณ ลานดารา