วิชญวิสิฐ หิรัญวงษ์กุล

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 วิชญวิสิฐ หิรัญวงษ์กุล ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 127 ณ ลานดารา