สันติสุข พรหมศิริ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 สันติสุข พรหมศิริ ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 128 ณ ลานดารา