จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ดาวดวงที่ 132 จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา 

พิมพ์มือลานดารา 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, อรสา อิศรากูร ณ อยุธยา และ จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ที่ <<คลิก>>