สวลี ผกาพันธ์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 สวลี ผกาพันธ์ ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 133 ณ ลานดารา


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา สวลี ผกาพันธ์ ได้ที่ <<คลิก>>