มยุรา เศวตศิลา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 มยุรา เศวตศิลา ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 135 ณ ลานดารา

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา มยุรา เศวตศิลา ได้ที่ <<คลิก>>