สุรศักดิ์ วงษ์ไทย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 สุรศักดิ์ วงษ์ไทย ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 147 ณ ลานดารา
ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา บิลลี่ โอแกน และ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย ได้ที่ <<คลิก>>