จารุวรรณ ปัญโญภาส

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 จารุวรรณ ปัญโญภาส ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 148 ณ ลานดารา
ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา จารุวรรณ และ ลลิตา ปัญโญภาส ได้ที่ <<คลิก>>