ลลิตา ปัญโญภาส

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ลลิตา ปัญโญภาส ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 149 ณ ลานดารา
ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา จารุวรรณ และ ลลิตา ปัญโญภาส ได้ที่ <<คลิก>>