จันทรา ชัยนาม

จันทรา ชัยนาม เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวคือ เทพธิดาบาร์ 21 ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. 2521 แต่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลพระสุรัสวดี สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม และเป็นที่จดจำตราบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ เธอมีชื่อเสียงและบทบาทหลากหลายในฐานะสื่อสารมวลชน ทั้งเคยเป็นบรรณาธิการข่าวสังคมของหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย บรรณาธิการบริหารนิตยสารดิฉัน รวมทั้งมีผลงานผลิตรายการวิทยุมาตั้งแต่ ปี 2522 และรายการโทรทัศน์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน เธอเป็นนายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุอิสระ และยังคงผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา จันทรา ชัยนาม ได้ที่ <<คลิก>>