ทึ่ง! หนังโลก

image

โปรแกรมภาพยนตร์คลาสสิกที่หอภาพยนตร์ได้คัดสรรมาจัดฉายบนจอยักษ์ ณ ราชาแห่งโรงหนัง โรงภาพยนตร์สกาลา เป็นประจำทุกเดือน 
โปรแกรมนี้เปิดจำหน่ายบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรโรงภาพยนตร์สกาลา ในราคา 140 และ 160 บาท


The Bad Sleep Well

โรงศาลาศีนิมา

14 พฤศจิกายน 2563

ทึ่ง! หนังโลก
The Bad Sleep Well

โรงศาลาศีนิมา

22 พฤศจิกายน 2563

ทึ่ง! หนังโลก
9 สั้นถึง 9 ยาว

หนังสั้นมาราธอน 24

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

โปรแกรมภาพยนตร์โลก