โปรแกรมหนังประจำเดือน

ประจำเดือนตุลาคม 2563

S-Express 2023

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27

Coming of Daze วันผันผ่านของวัยว้าวุ่น

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME