นฤมล นิลวรรณ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 นฤมล นิลวรรณ ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 118 ณ ลานดารา


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ และ นฤมล นิลวรรณ

ได้ที่ <<คลิก>>