ภาพยนตร์สนทนา : คำสั่งคำสาป

image

เมื่อปี พ.ศ. 2562 หอภาพยนตร์ได้ค้นพบภาพยนตร์เรื่อง คำสั่งคำสาป ซึ่งเป็นหนังที่นับได้ว่าเป็นหนังโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เรื่องแรกสุดในเมืองไทยเท่าที่มีการค้นพบ ได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพสมบูรณ์ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Archives and Records Administration - NARA) 

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างโดย สำนักข่าวสารอเมริกัน มีทั้งหมด 2 ฉบับ คือ ฉบับที่แปลงสัญญาณมาจากฟิล์ม 16 มม. มีความยาว 138 นาที และฉบับที่มาจากฟิล์ม 35 มม. มีความยาว 102 นาที

การค้นพบครั้งนี้ ถือเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญในหลากหลายมิติ หอภาพยนตร์จึงได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “คำสั่งคำสาป: ร่างทรงฮอลลีวูดของหนังไทยในสงครามเย็นที่เพิ่งค้นพบ”  โดยจัดฉาย คำสั่งคำสาป ทั้ง 2 ฉบับ พร้อมสนทนากับ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในเมืองไทยโดยเฉพาะในยุคสงครามเย็น และ ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้เขียนหนังสือ “ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี” ว่าด้วยการเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2491 – 2500 ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับชมแพรดำ

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

ทึ่ง! หนังโลก

ดูหนังคลาสสิก

โปรแกรมภาพยนตร์โลก