ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

สายใต้

นรกตะรูเตา

โรงศาลาศีนิมา

1 พฤษภาคม 2567

สายใต้
ที่ว่างระหว่างสมุทร

โรงศาลาศีนิมา

5 พฤษภาคม 2567

สายใต้
หาดใหญ่ใจสู้

โรงช้างแดง

8 พฤษภาคม 2567

สายใต้
โอเค เบตง

โรงศาลาศีนิมา

11 พฤษภาคม 2567

สายใต้
มหา’ลัยเหมืองแร่

โรงศาลาศีนิมา

11 พฤษภาคม 2567

สายใต้
โนห์รา

โรงช้างแดง

14 พฤษภาคม 2567

สายใต้
มหาสมุทรและสุสาน

โรงช้างแดง

15 พฤษภาคม 2567

สายใต้
มหา’ลัยเหมืองแร่

โรงศาลาศีนิมา

16 พฤษภาคม 2567

สายใต้
นรกตะรูเตา

โรงศาลาศีนิมา

16 พฤษภาคม 2567

สายใต้
พลเมืองจูหลิง

โรงศาลาศีนิมา

17 พฤษภาคม 2567

สายใต้
สาวป่าตอง

โรงช้างแดง

21 พฤษภาคม 2567

สายใต้
ที่ว่างระหว่างสมุทร

โรงช้างแดง

21 พฤษภาคม 2567

สายใต้
โอเค เบตง

โรงช้างแดง

23 พฤษภาคม 2567

สายใต้
มหาลัยวัวชน

โรงช้างแดง

23 พฤษภาคม 2567

สายใต้
มหาสมุทรและสุสาน

โรงศาลาศีนิมา

25 พฤษภาคม 2567

สายใต้
สาวป่าตอง

โรงศาลาศีนิมา

25 พฤษภาคม 2567

สายใต้
รักนะ ซุปซุป

โรงศาลาศีนิมา

26 พฤษภาคม 2567

สายใต้
รักนะ ซุปซุป

โรงช้างแดง

31 พฤษภาคม 2567

สายใต้
มหาลัยวัวชน

โรงช้างแดง

31 พฤษภาคม 2567

สายใต้