สรุปผลงานสำคัญตลอดปี 2565 ของหอภาพยนตร์

โดย กองบรรณาธิการ

ปรับปรุงใหม่จากจดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ 73 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566


จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับต้อนรับปีใหม่นี้ กองบรรณาธิการได้จัดทำสรุปผลงานสำคัญที่หอภาพยนตร์ได้ดำเนินงานมาตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้ในช่วงต้นปีหอภาพยนตร์จำเป็นต้องงดจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปิดปรับปรุงพื้นที่ภายในหอภาพยนตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา ก็ตาม แต่โชคดีที่หอภาพยนตร์ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนมิตรรักแฟนหนัง ทำให้ปี 2565 หอภาพยนตร์มีกิจกรรมที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนหลากหลายกิจกรรม ดังนี้  หนึ่งในภารกิจสำคัญของหอภาพยนตร์คือ การเผยแพร่ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ ซึ่งเป็นภารกิจที่หอภาพยนตร์ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2565 นี้ หอภาพยนตร์ได้เผยแพร่ภาพยนตร์ที่อนุรักษ์ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น จัดโปรแกรมภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวกับผู้หญิงในโปรแกรม Reciprocal 2022 ให้กับ Asian Film Archive ประเทศสิงคโปร์, การจัดฉายภาพยนตร์สั้นทดลองของไทยในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น Oberhausen ประเทศเยอรมนี แต่ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำสำหรับมิตรรักแฟนหนังไทยคือการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Netflix จัดโปรแกรมภาพยนตร์ไทยในความทรงจำ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในปี 2565 ยอดผู้เข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งทางช่อง YouTube, Facebook และ TikTok มีจำนวนทั้งสิ้น 10,580,038 ครั้ง ซึ่งถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่มีการเผยแพร่มา
ภารกิจด้านการเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ในปี 2565 หอภาพยนตร์เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการและวิชาชีพนักอนุรักษ์ เพื่อการนำเสนอผลงานบนเวทีนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น เวทีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างประเทศ (International Federal of Film Archives หรือ FIAF) สมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The Southeast Asia-Pacific Audiovisual Archive Association หรือ SEAPAVAA) สมาคมนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เคลื่อนไหว (The Association of Moving Image Archivists หรือ AMIA) ภาควิชาภาพยนตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University) สหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ยังรับนักอนุรักษ์จากหอภาพยนตร์ประเทศบังกลาเทศ (Bangladesh Film Archive) มาฝึกงานที่หอภาพยนตร์ด้วย


ภาพ: พิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลสื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องฯ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา


ในส่วนของการเพิ่มพูนข้อมูลสื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เพื่อให้บริการแก่สาธารณชน ในปี 2565 หอภาพยนตร์ได้ทำข้อมูลเพิ่มขึ้น 23,315 รายการ และได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลสื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องฯ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ ในปี 2565 หอภาพยนตร์เข้าร่วมกับภาคีเครือข่าย 11 แห่ง ลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ภายใต้ความร่วมมือดำเนินงานในระยะ 5 ปี โดยในปีที่ผ่าน หอภาพยนตร์ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัทยาฟิล์มแคมป์ ครั้งที่ 1 (Pattaya Film Camp #1) เพื่ออบรมเยาวชนในพื้นที่พัทยาในการสร้างสรรค์ผลงานหนังสั้น และจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับครูอาจารย์จากพื้นที่พัทยา เรื่องการใช้ชุดภาพยนตร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน
หอภาพยนตร์ร่วมมือกับ Kick The Machine และ Common Move จัดกิจกรรมชั้นครู Masterclass Tilda Swinton นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง, Diana Bustamante โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์อิสระชาวโคลอมเบีย และ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดังระดับโลก ในโอกาสที่ภาพยนตร์เรื่อง Memoria เข้าฉายในประเทศไทย ถือเป็นกิจกรรมใหญ่ระดับโลกที่หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้จัดงาน 
และอีกภาพที่ทุกคนจดจำ เมื่อหอภาพยนตร์ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย จัดกิจกรรม “กรุงเทพกลางแปลง” โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงศิลปะและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองผ่านการชมภาพยนตร์ในพื้นที่สาธารณะที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้น ๆ และสร้างความบันเทิงให้กับประชาชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานได้รับเสียงตอบรับและปลุกกระแสหนังกลางแปลงให้ครึกครื้นอีกครั้ง 
ส่งท่ายปีพ.ศ. 2565 หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรม Night@Maya City มายาราตรี 3 โดยเปิดเมืองมายาและนิทรรศการต่าง ๆ พร้อมประดับไฟสวยงาม มีร้านค้าต่างๆเกือบ 80 ร้าน มาร่วมออกร้าน มียอดผู้เข้าชมกว่า 3,400 คน ที่มาร่วมงานส่งท้ายปีกันอย่างครึกครื้น