พระเจ้าช้างเผือก

พระเจ้าช้างเผือก เป็นภาพยนตร์ไทยพูดภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องสันติภาพให้แก่นานาประเทศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อำนวยการสร้างและเขียนเรื่องโดย ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษและผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. 2475  โดยนำเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์คือสงครามช้างเผือกและสงครามยุทธหัตถี มาผูกเป็นเรื่องราวระหว่าง พระเจ้าจักราแห่งอโยธยา ธรรมราชาผู้สนพระทัยในทุกข์และสุขของราษฎร ไม่โปรดปรานในประเพณีที่ล้าหลัง กับ พระเจ้าหงสา ทรราชย์ผู้มีนโยบายรุกรานดินแดนอื่น และส่งกองทัพบุกมาบังคับขอช้างเผือกของพระเจ้าจักรา สงครามขึ้นระหว่างอโยธยากับหงสาจึงเกิดขึ้น แต่พระเจ้าจักรากลับท้าพระเจ้าหงสาชนช้างตัวต่อตัว เพราะไม่ต้องการให้พลทหารต้องบาดเจ็บล้มตาย การต่อสู้ในครั้งนี้มิได้ต้องการพิชิตสงครามในความหมายเก่า แต่ทรงต้องการสันติภาพในความหมายใหม่พระเจ้าช้างเผือก The King of the White Elephant

ประเทศไทย / พ.ศ. 2484 / ความยาว 100 นาที

Thailand / 1941 / 100 min

บริษัทสร้าง  Production Company: ปรีดี โปรดักชัน Pridi Production

ผู้กำกับ Director: สัณห์ วสุธาร Sunh Vasudhara

เนื้อเรื่อง Story: ปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong

ผู้กำกับภาพ Director of Photography: ประสาท สุขุม Prasart Sukhum

บันทึกเสียง Sound: ชาญ บุนนาค Charn Bunnag

กำกับศิลป์ Art Director: หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ M.C. Yachai Chitrabongse

ลำดับภาพ Editor: บำรุง แนวพานิช Bamrung Naewbanji

นักแสดง Cast: เรณู กฤตยากร, สุวัฒน์ นิลเสน และหลวงศรีสุรางค์ Renu Kritayakorn, Suvat Nilsen and Luang Srisurang