พระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานครและพระราชวงศ์จักรีอันประดิษฐานมาครบ 150 ปี

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 บันทึกพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี อันเป็นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาเป็นราชธานีในปี พ.ศ. 2325  แต่เป็นครั้งแรกที่ได้มีการบันทึกเป็นภาพยนตร์ โดยเริ่มต้นบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวง ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 4 เมษายน ไปจนถึงพิธีฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 5 เมษายน และพิธีเปิดพระปฐมบรมราชานุสรณ์ รวมทั้งเปิดใช้สะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็นครั้งแรก ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2475


ภาพยนตร์นี้สร้างขึ้นในนามคณะ “ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง” ของพี่น้องตระกูลวสุวัต นำโดย มานิต และ เภา วสุวัต ซึ่งในขณะนั้นเพิ่งประสบความสำเร็จจากการทำภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกของไทย เรื่อง “หลงทาง” ออกฉายในวันขึ้นปีใหม่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475 จึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ให้เป็นผู้ถ่ายทำภาพยนตร์เสียงบันทึกเหตุการณ์สำคัญนี้ เพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรได้ชมตามโรงภาพยนตร์ โดยจัดทำเสียงบรรยายทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน ในขณะเดียวกันยังมีตัวอักษรหรือ intertitles แบบภาพยนตร์เงียบ บรรยายควบคู่ไปตลอดทั้งเรื่อง 


พระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานครอันประดิษฐานมาครบ 150 ปี นับเป็นหนังเสียงของไทยที่เก่าแก่ที่สุดที่หลงเหลืออยู่