[การถ่ายภาพยนตร์เสียงในฟิล์มครั้งแรกในสยาม]

ฟิล์ม 35 มม.  / ขาวดำ / เสียง / 28.22 นาที           

ผู้สร้าง บริษัท ฟอกซ์ มูวี่โทน นิวส์ 


หนังสือพิมพ์ ศรีกรุง รายวัน ฉบับต่าง ๆ ในเดือนมีนาคม 2472 มีรายงานว่า บริษัท ฟอกซ์ มูวี่โทน นิวส์ ซึ่งเป็นบริษัทถ่ายทำหนังข่าวมีเสียง ที่เพิ่งเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกเพียงสองปีนั้น  ได้เข้ามาสยามตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม โดยนำอุปกรณ์ถ่ายหนังเสียงและรถยนต์สำหรับถ่ายทำเข้ามาด้วย มีการถ่ายทำหนังเสียงในสยามหลายแห่ง ได้แก่ 18 มีนาคม สัมภาษณ์กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ที่วังบ้านดอกไม้ ย่านวรจักร และทรงประทานสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ, การแสดงหุ่นกระบอกคณะนายเปียก ที่สนามในบ้านสะพานขาวของนายมานิต วสุวัต, 20 มีนาคม งานเมรุ พระวิมาดาเธอ ที่ท้องสนามหลวง, 30 มีนาคม ถ่ายการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์ ระหว่างนายหวัง อาหะหมัด กับ นายชุ่ม ดีจรรญ์ ที่สนามมวยท่าช้าง 


การเข้ามาถ่ายหนังเสียงของฟอกซ์ในครั้งนั้นนับเป็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายหนังเสียงในสยาม และยังมีผลให้คนสยามคิดทำและสามารถดัดแปลงกล้องถ่ายหนังเงียบให้ถ่ายหนังเสียงได้เป็นรายแรกของชาติ ก็คือคณะของนายมานิต วสุวัต และพี่น้อง โดยบริษัทฟอกซ์ได้ให้พี่น้องวสุวัตยืมกล้องและให้ฟิล์มมาทดลองถ่าย ซึ่งพี่น้องวสุวัตได้ถ่าย การแสดงจำอวดของนายทิ้ง มาฬมงคล นายอบ บุญติด และคณะ, การแสดงเดี่ยวซอสามสายของพระยาภูมิเสวิน และการเดี่ยวจะเข้ของนางสนิทบรรเลงการ พี่น้องวสุวัตได้นำหนังเสียงนี้ออกฉายแก่สาธารณชนตามโรงหนังด้วยความตื่นเต้นและภาคภูมิใจว่า “ชาวสยามก็ทำได้”


ภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่องที่คัดมานี้ เป็นหนังเสียงที่ฟอกซ์ได้เข้ามาถ่ายในเดือนมีนาคม 2472 คือ 1. Puppet show sponsored by wife of King Rama VII. การแสดงหุ่นกระบอกคณะนายเปียกที่สนามบ้านนายมานิต วสุวัต 2. Royal Siamese musicians.1 การแสดงดนตรีตลกของสองนักดนตรีหลวงและนางนักระบำ ออกลีลาแกตสบี้ ถ่ายที่หน้าเรือนแถวแห่งหนึ่ง 3. Royal Siamese musicians.2 การแสดงดนตรีวงมโหรี มีนักร้องหญิง มีเดี่ยวซอสามสาย และเดี่ยวจะเข้ ถ่ายบนเรือนไทยแห่งหนึ่ง และ 4. Venice of the Orient. การบันทึกการสวดมนต์ของพระภิกษุสงฆ์ การอาบน้ำเด็กในกะละมัง และการเต้นรำแบบฝรั่งของหนุ่มสาวสยามการจีบกันด้วยภาษาไทยน้ำเสียงสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองภาพยนตร์ชุดนี้คือหนังเสียงชุดแรกที่มีขึ้นในประเทศ โดยทั้งภาพและเสียงยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเสียงสนทนาที่ปรากฏมีสำเนียงและน้ำเสียงของผู้คนที่แตกต่างจากผู้คนในปัจจุบันอย่างชัดเจน