ไฟเย็น

ภาพยนตร์ซึ่งสร้างขึ้นโดยการสนับสนุนจากสำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพ เพื่อเผยแพร่ให้ชาวไทยเห็นภัยร้ายของลัทธิคอมมิวนิสต์จากต่างประเทศ ซึ่งแทรกซึมเข้ามาบ่อนทำลายความสงบสุขของชาติไทย


"ไฟเย็น เป็นชื่อเรียกการเล่นแกล้งกันของเด็ก ๆ โดยจุดไม้ขีดให้ติดไฟแล้วเป่าดับ ในขณะที่ยังคุในก้าน ก็เอาไปจ่อเพื่อน บางทีไปจ่อเพื่อนที่เผลอหลับ ให้สะดุ้งตื่น  มาเป็นชื่อหนังไทยพิเศษเรื่องหนึ่งในสมัยสงครามเย็น คืดเป็นสงครามที่ดูเหมือนไม่มีการยิงรันฟันแทง แต่สู้กันที่ความคิด ความเชื่อ ความกลัว  เป็นสงครามระหว่างสองความเชื่อใหญ่ของโลก เสรีประชาธิปไตยทุนนิยม และเผด็จการคอมมิวนิสต์  หนังนี้ทำขึ้นเพื่อฉายให้คนไทยดู เพื่อตระหนักกลัวภัยของลัทธิคึอมมิวนิสต์ เป็นไฟเย็นมาจ่อให้คนไทยตกใจกลัว"--โดม สุขวงศ์