ลุงบุญมีระลึกชาติ

ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลปาล์มทองคำ หรือรางวัลชนะเลิศจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 63 เป็นการประกาศชัยชนะทางปัญญาของชาติ ด้วยสติปัญญาของการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ซึ่งร้อยปีอาจมีสักคน