แห่รัฐธรรมนูญ

หนังบ้าน : กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็นนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นที่สำคัญที่สุดพระองค์หนึ่งในสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงเป็นนายกสมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงจัดตั้งกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว
ขึ้นในกรมรถไฟหลวงตั้งแต่ปี 2465

ในฐานะนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่น ทรงถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ทั้งโดยฝีพระหัตถ์เองและให้ข้าราชบริพารถ่าย รวมเป็นผลงานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ซึ่งทรงใช้ชื่อเรียกว่า “บ้านดอกไม้ฟิล์ม” ซึ่งผลงานภาพยนตร์ส่วนพระองค์นี้คาดว่าเคยมีอยู่หลายร้อยม้วน แต่ปัจจุบันหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับมอบจากแหล่งต่าง ๆ รวมกันได้ประมาณสองร้อยม้วน 

ในบรรดาภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนับร้อยม้วนนั้น มีเพียงม้วนเดียวที่เกี่ยวข้องการกรณีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 คือ ภาพยนตร์บันทึกงานฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ปี 2476  เป็นการบันทึกเฉพาะขบวนรถแห่พานรัฐธรรมนูญที่วิ่งไปในถนนและขบวนแห่รัฐธรรมนูญด้วยเรือต่าง ๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งประรำที่ประดิษฐานรัฐธรรมนูญให้ประชาชนชมที่สนามหลวง 

ความสำคัญของภาพยนตร์นี้ กล่าวได้ว่าเป็นภาพยนตร์เพียงม้วนเดียวที่เกี่ยวพันกับกรณีเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ที่พบในปัจจุบัน ส่วนภาพยนตร์ที่มีการบันทึกเกี่ยวกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 บันทึกพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ บันทึกการปราบกบฏ ภาพยนตร์เหล่านี้ล้วนหายสาบสูญสิ้น