ยิงเป้านักโทษค้ายาเสพติด

ถ่ายภาพ : -(ไม่ปรากฏ)

เมื่อปี 2510 คณะรัฐมนตรี สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ใช้อำนาจคณะปฎิวัติ


ให้ศาลทหารตัดสินประหารชีวิต ผู้ต่องหาค้ายาเสพติด เฮโรอีน เป็นชายไทยเชื้อสายจีนสองคน วันประหารชีวิต ช่างถ่ายภาพยนตร์ข่าวของสถานีไทยโทรทัศน์ ช่อง 4 ได้เข้าไปถ่ายทำพิธีการประหารชีวิตอย่างละเอียด เพื่อเสนอเป็นรายงานข่าวในค่ำวันนั้น ดูเหมือนว่า เป็นเจตนาของทางการที่ต้องการแสดงตัวอย่างให้นักค้ายาเสพติดเกรงกลัวอาญาบ้านเมือง 


ผู้ชมโทรทัศน์ในคืนนั้น คงจำติดตาตรึงใจถึงภาพของสองนักโทษชาย โดยเฉพาะขณะถูกนำเข้าสู่หลักประหาร  นักโทษคนหนึ่งอยู่ในอาการเข่าอ่อน ไม่สามารถเดินได้ เจ้าหน้าที่ต้องใส่รถเข็นพาไป 


หอภาพยนตร์แห่งชาติ ได้รับมอบฟิล์มภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตร ขาว-ดำ เงียบ ม้วนนี้จากนักสะสมภาพยนตร์ท่านหนึ่ง เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ทราบที่มาแน่ชัด เป็นการประมวลเหตุการณ์กรณีการประหารชีวิตครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่การจับกุมตัวผู้ต้องหา การแถลงข่าวของคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบ และการประหารชีวิต โดยเฉพาะมีการบันทึกการประหารชีวิตด้วยวิธียิงเป้าอย่างละเอียดและชัดเจน กระทั่งให้เห็นขณะกำลังสิ้นใจ หรือรอยรูกระสุนบนร่างกาย


ภาพยนตร์นี้อาจไม่เหมาะที่จะฉายเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยเฉพาะในสมัยที่รัฐธรรมนูญของไทยรับรองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  แต่เป็นภาพยนตร์ที่มีค่าในฐานะเอกสารบันทึกกระบวนการประหารชีวิตของไทยในยุคสมัยนั้น และเป็นบันทึกแห่งความทรงจำที่คนรุ่นหลังสามารถค้นหาเพื่อสัมผัสบรรยากาศและอารมณ์ของยุคสมัย และที่สุดอาจใช้เป็นปรอทวัดการตอบสนองทางมโนทัศน์และมโนธรรมของใครก็ตามที่ได้ดูภาพยนตร์นี้