เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 27

เทศกาลภาพยนตร์สั้น (Thai Short Film and Video Festival) เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยืนยาวที่สุดของประเทศไทย จัดโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย โดยในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 25656 ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แบ่งเป็นโปรแกรมประกวดภาพยนตร์สั้นไทยหลากหลายสาขา และโปรแกรมพิเศษมากมายทั้งของไทยและต่างประเทศ


🎞 SCREENING PROGRAMME

THE 27th THAI SHORT FILM AND VIDEO FESTIVAL

16-24 December 2023 at Sanbhasatra Subhakij Building, Film Archive (Public Organization)

[E] = English Subtitles or Language

[N] = No Dialogue


 เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 SAT 16 DEC 2023 


🟢 โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FlOOR


▶ 11.00 - รางวัลช้างเผือก 1 THE WHITE ELEPHANT AWARD 1 (STUDENT FILM COMPETITION) (120 MIN)

Ingratiate, Brooder / 2023 / 29:59 min / ธนทัต คัตตะพันธ์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [E] 

ธนาคารเสียง (Voice Banking) / 2022 / 21:41 min / ณัฐดนัย วัฒนธาดากุล (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [E]

L'essentiel / 2023 / 18:07 min / เปรมวงศ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) [N]

ทองเอก (Thong Ake) / 2023 / 20:59 min / จตุรภัทร อุทยานานนท์ (คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)  [E]

ดงรกชัฏ (Spirits of the Black Leaves) / 2023 / 29:59 min / ทวีโชค ผสม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

<<สำรองที่นั่ง>>


▶ 13.30 - รางวัลรัตน์ เปสตันยี 1 THE R.D. PESTONJI AWARD 1 (SHORT FILM COMPETITION) (120 MIN) 

ภูมิกายา (The Physical Realm) / 2023 / 29:55 min / สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์ [E]

Here We Are / 2023 / 19:40 min / ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์ [E]

ในวันฝนตก (Whenever It Rains) / 2022 / 25:29 min / ชินานาง ธำรงธนกิจการ [E]

The Nightmare and a Dream / 2023 / 18:12 min / ยอดชาย ครองพื้นพิมาน [E]

Blue Territory / 2023 / 10:06 min / ธีระวัฒน์ มุลวิไล [N]

Content ทางกลับแฟลต / 2023 / 17:30 min / บุศรา สอนเจริญทรัพย์, อนันต์ เกษตรสินสมบัติ

<<สำรองที่นั่ง>>▶16.00 - รางวัลดุ๊ก 1 THE DUKE AWARD 1 (DOCUMENTARY COMPETITION) (116 MIN)

เด็กโขน (Khon Boys) / 2022 / 116  min / พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ [E]

<<สำรองที่นั่ง>>▶18.30 - รางวัลช้างเผือกพิเศษ 1  THE SPECIAL WHITE ELEPHANT AWARD 1  (YOUTH FILM COMPETITION) (117 MIN)

Can I Come In? / 2023 / 3:10 min / ชยพล เอี่ยมโสภณา (โรงเรียนนานาชาตินิสท์ NIST International School) [N]

The BOX of the SEA (เธอ ฉัน เรา ทะเล) / 2023 / 26:29 min / กิรณา จิรธนานันท์ (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร)

เพื่อนกันตลอดกาล (Friends Forever) / 2023 / 17:44 min / พชร อินทรพาณิชย์ (โรงเรียนหอวัง)

Moon Theater / 2023 / 28:18 min / ณัฐนรี ปรีชานันท์ (โรงเรียนชลกันยานุกูล)

ซองขาว (The Sympathizer) / 2023 / 11:55 min / ธีรพจน์ มะเริงสิทธิ์ (โรงเรียนบุญวัฒนา)

โชคชะตาเล่นตลก (Twist to Fate) / 2022 / 11:50 min / จิรชยา ไชยโย (โรงเรียนปัว)

ยายขำเผาถ่านใช้เอง / 2023 / 19:10 min / สุทัศน์ พานิช (โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย)

<<สำรองที่นั่ง>>🔴 โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 RED ELEPHANT THEATRE, 2nd FLOOR


▶ 13.00 - CLERMONT-FERRAND: ELEMENTARY SCHOOL ( 51 MIN)

Musica Quarantena / 2022 / USA, United Kingdom, England / 3:46 min / Lilian T. Mehrel

L’Air de rien (Slipping Away) / 2022 / France / 13:57 min / Gabriel Hénot-Lefèvre

Entre deux sœurs (To Be Sisters) / 2022 /  France / 7:20 min / Clément Céard, Anne-Sophie Gousset

Varken (Pig) / 2022 / Netherlands /  8:17 min / Jorn Leeuwerink

Code Rose / 2022 / France / 5:08 min / Taye Cimon, Pierre Coëz, Julie Groux, Sandra Leydier, Manuarii Morel, Romain Seisson

Aaaah! / 2023 / France / 4:41 min / Osman Cerfon

Bruit Rose (Pink Noise) / 2022 / France / 2 min / Arthur Lemaître, Martin Wiklund, Ulysse Lefort

Naeris (The Turnip) / 2022 / Estonia / 7:12 min / Piret Sigus, Silja Saarepuu

<<สำรองที่นั่ง>>▶15.30 - CLERMONT-FERRAND: PRIZEWINNERS 2023 (85 MIN) [E]

O Homem Do Lixo (The Garbage Man) / 2022 / Portugal / 11:50 min / Laura Gonçalves

Las visitantes (Women Visiting a City) / 2022 / Spain, France / 15 min /  Enrique Buleo 

Nothing Holier Than a Dolphin / 2022 / Greece / 13:21 min / Isabella Margara

Um Caroço de Abacate (An Avocado Pit) / 2022 / Portugal / 19:38 min / Ary Zara

Hideous / 2022 / United Kingdom, England / 7:57 min / Yann Gonzalez

Fairplay / 2022 / France, Switzerland  / 17:29 min / Zoel Aeschbacher

<<สำรองที่นั่ง>>

************************************


 อาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 SUN 17 DEC 2023 


🟢 โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


▶ 11.00 - รางวัลดิจิทัล ฟอรัม 1  THE DIGITAL FORUM AWARD 1  (128 MIN)

ใต้ฝุ่น (Dusting) / 2023 / 39:58 min / พิริยยุตม์ ตั้งจิตเมตต์ [E]

นางอาย (A Girl Who Walks Alone at Day) / 2022 / 48:35 min / จตุพล เขียวแสง [E]

Mangosteen / 2022 / 40:07 min / ตุลพบ แสนเจริญ [E]

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 13.30 - รางวัลช้างเผือก 2 THE WHITE ELEPHANT AWARD 2 (STUDENT FILM COMPETITION) (113 MIN)

Midnight Reminiscence / 2023 / 30 min / กุลพัทธ์ เอมมาโนชญ์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [E] 

แค่วันที่โชคร้าย (Unfortunately) / 2023 / 22:21 min / กวินเนตร คนคล่อง (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]

Watch over Me / 2023 / 30 min / พันธวัช กาญจนภิญโญ (คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) [E]

The End of Paralyze / 2023 / 30:37 min / รชต สระทองเทียน (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) [E]

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 16.00 - รางวัลดุ๊ก 2 THE DUKE AWARD 2 (DOCUMENTARY COMPETITION) (131 MIN)

Red Poetry / 2023 / 95:43 min / ศุภโมกข์ ศิลารักษ์ [E]

A Love Letter To My Sister / 2023 / 11:20 min / นภสินธุ์ สามแก้วแจ่ม

เปียของยายเบ๊อะ (The Blurry Braids) / 2022 / 23:29 min / กานดา ชัยสาครสมุทร [E]

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 18.30 - รางวัลช้างเผือก 3 THE WHITE ELEPHANT AWARD 3 (STUDENT FILM COMPETITION) (109 MIN)

ก่อนจากกัน (The Silence of Paradox) / 2023 / 22:27 min / ภควรรษ สุขมาตย์ (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [E]

อีป๊อด (That Girl Named Pord) / 2023 / 26:57 min / ภัทรพรรณ ประไวย์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]

ห่มผ้า (Maybe This Time) / 2023 / 29:59 min / เมืองไทย สรุปการ (คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) [E]

Fish in the House / 2023 / 30 min / ชมพูนุท สุขสอาด (คณะดิจิทัลมิเดียเเละศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

<<สำรองที่นั่ง>>🔴 โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 RED ELEPHANT THEATRE, 2nd FLOOR


▶  13.00 -TECH TALES YOUTH: FILMS ABOUT DIGITAL RIGHTS IN THAILAND AND THE PHILIPPINES (55 MIN) [E]

Digital Rights Lab / 2023 / Thailand / 8:39 min / Weeraya “Min” Vichayaprasertkul 

Lugal Abu (Grey Area) / 2023 / Philippines / 7:59 min / EJ Gagui

Doxxed / 2023 / Thailand / 9:05 min / Thanakorn “Meen” Yangmeesuk

This is How Her Home Was Built / 2023 / Philippines / 5:25 min / Jaime Morados

Black Hole / 2023 / Thailand / 9:01 min / Patipat Oakkharhaphunrat

Nanay (Mama) / 2023 / Philippines / 7:03 min / Kristine Sulit and JV ไSangalang

On Our Own Time / 2023 / Philippines / 8:06 min / Kat Catalan

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 15.30 - LAWAN JIRASURADEJ: 16 MM SHORTS

Film Screening  + Talk with Lawan Jirasuradej 

here there somewhere /  1997 / 3 min / Lawan Jirasuradej

la vida: the strength within / 1996 / 20 min / Lawan Jirasuradej

Painted Earth / 1994 / 7:15 min / Lawan Jirasuradej

<<สำรองที่นั่ง>>

************************************


 อังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 TUE 19 DEC 2023 


🟢 โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


▶ 14.00 - HIGHLIGHT SHORTS AT CÉSAR AWARDS (90 MIN) [E]

Noir-soleil / 2021 / France / 20 min / Marie Larrivé

Précieux / 2020 / France / 14 min /  Paul Mas

Le Roi David (King David) / 2021 / France / 41 min /  Lila Pinell

Haut les coeurs (The Right Words) / 2021 / France / 15 min / Adrian Moyse Dullin

<<สำรองที่นั่ง>>


▶ 16.00 - CLERMONT-FERRAND: PRIZEWINNERS 2023 (85 MIN)

O Homem Do Lixo (The Garbage Man) / 2022 / Portugal / 11:50 min / Laura Gonçalves

Las visitantes (Women Visiting a City) / 2022 / Spain, France / 15 min /  Enrique Buleo 

Nothing Holier Than a Dolphin / 2022 / Greece / 13:21 min / Isabella Margara

Um Caroço de Abacate (An Avocado Pit) / 2022 / Portugal / 19:38 min / Ary Zara

Hideous / 2022 / United Kingdom, England / 7:57 min / Yann Gonzalez

Fairplay / 2022 / France, Switzerland  / 17:29 min / Zoel Aeschbacher

<<สำรองที่นั่ง>>

************************************

 พุธที่ 20 ธันวาคม 2566 WED 20 DEC 2023 


🟢 โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


▶ 13.00 - S-EXPRESS: PHILIPPINES (39 MIN) [E]

Black Rainbow / 2021 / 20:01 min / Zig Dulay

City of Flowers / 2021 / 19:13 min / Xeph Suarez

<<สำรองที่นั่ง>>


▶14.00 - S-EXPRESS: SINGAPORE (60 MIN) [E]

The Feeling of Being Close to You / 2022 / 12 min / Ash Goh Hua

Conversations with A Koel Bird / 2022 / 6:15 min / Elizabeth Xu Yan Li

SMRT Piece / 2022 / 5 min / Charlotte Hong 

Love at Fifty / 2022 / 29:58 min / Tan Wei Ting

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 15.30 - S-EXPRESS: MALAYSIA (66 MIN) [E]

Ms. Pontianak / 2021 / 21:55 min / Alina Wong JinKei

Kejam Cruel / 2022 / 15:03 min / Aldina Lydia Nabilah binti Azani 

SOEURS  (The Sisters) / 2021 / 7:02 min / Yazeid Suhaimi

住在她身體的蟲 (A Worm, Whatever Will Be, Will Be) / 2022 / 11:45 min / Mickey Lai Loke Yee

那年二十一 (For you, forever 21) / 2022 / 11:14 min / Wong Pei Szi

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 17.00 - S-EXPRESS: INDONESIA (60 MIN) [E]

I Swarnangkara / 2022 / 7:38 min / Petra Paramita

Is it over yet? / 2020 / 11:42 min / Rayhan Dharmawan

Teh Tawar untuk Akong  (Ah Gong Would Like Some Sugar in His Tea) / 2022 / 13:04 min / Yonathan Lim

Acung Memilih Bersuara (Acung Decides to Speak Up) / 2023 / 10:27 min / Amelia Hapsari

Harga Mahal yang Dibayar Murah (Cost of A Tiger Skin) / 2022 / 18:08 min / Razan Wirjosandjojo

<<สำรองที่นั่ง>>


************************************


 พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 THU 21 DEC 2023 


🟢 โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


▶ 13.00 - S-EXPRESS: LAOS (47 MIN) [E]

The Unhonored Certificate / 2023 / 3:02 min / Somsouk Chanthavixay

Us / 2023 / 7.52 min / Pitivanh Phamuang

In a Parallel World / 2022 / 17:02 min / Xaisongkham Induangchanthy

A Year After / 2023 / 5:34 min / Wravong Phrachanh

Fly, Sandy, Fly / 2022 / 14:02 min / Phanumad Disattha

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 14.00 - S-EXPRESS: MYANMAR (61 MIN) [E]

Buddha Huu Thar (On Wednesday Born) / 2021 / 17 min / Thiri

Nway Tasist Choe (A Summer Break) / 2021 / 12 min / Shwe Phoo, Hsu Nandi 

Yay Thay Hline (A Wave in Dead Water) / 2021 / 14 min / ALinn

Kan Htal Ka Ngar (Fish in The Tank) / 2021 / 18 min / Shweyi Lin Lei 

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 15.30 - S-EXPRESS: CAMBODIA (58 MIN) [E]

Further and Further Away / 2022 / 24 min / Polen Ly

Skin Can Breathe / 2022 / 11:20 min / Chheangkea

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 17.00 - S-EXPRESS: VIETNAM (90 MIN) [E]

Phi hành gia thất lạc và thị trấn của những dấu chân  (A Lost Astronaut and a City of Footprints) / 2022 / 15:22 min / Vũ Nguyễn Nam Khuê

TANH (Bloody Smell) / 2022 / 14:44 min / Trần Thị Hồng Nhung

Thế mà cũng là nhà thơ  (How, For Heaven’s Sake, Can You Call Yourself a Poet) / 2022 / 9:39 min / Nguyễn Trường Khang

Xa (See) / 2022 / 9:58 min / Đào Hoàng Duy 

Đám mây bay mất (The Cloud is Gone) / 2022 / 20:59 min / Nguyễn Việt Anh

Khu rừng của Páo (Páo's Forest) / 2022 / 20:17 min / Nguyễn Phạm Thành Đạt

<<สำรองที่นั่ง>>

************************************


 ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 FRI 22 DEC 2023 


🟢 โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


▶ 14.00 - MEET THE ARTIST: นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ ศิลปินผู้สร้างงาน LEAVE US TO COMPLETE THE FILMS


▶ 15.30 - LOOKING BACK IN ANGER: A SELECTION OF KENNETH ANGER'S EXPERIMENTAL SHORTS (67 MIN)[E]

Fireworks / 1947 / 20 min / Kenneth Anger  

Rabbit’s Moon  / 1950 / 16 min / Kenneth Anger  

Scorpio Rising / 1963 / 28 min / Kenneth Anger  

Kustom Kar Kommandos / 1965 / 3 min  / Kenneth Anger 

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 17.00 - STRANGE WAY OF LIFE + RECORDED Q&A WITH PEDRO ALMODÓVAR (82 MIN)[E]

Spain, France / 2023 / 82 min / Pedro Almodóvar

<<สำรองที่นั่ง>>


************************************

 เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 SAT 23 DEC 2023 


🟢 โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


▶ 11.00 - รางวัลรัตน์ เปสตันยี 2 THE R.D. PESTONJI AWARD 2 (SHORT FILM COMPETITION) (135 MIN)

First Draft / 2023 / 16:34 min / ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ [E]

Rob Scream Love (ปล้นสนั่นร้องลั่นว่ารักเธอ) / 2023 / 30 min / เสธินันท์ จริยวิลาศกุล [E]

ลำนำหินขาว (To You, in 2000 Years) / 2022 / 20:40 min / มนธิการ์ คำออ 

แว่วเสียงไฟ (Blazed Away) / 2022 / 18:47 min / ศุภามาศ บุญนิล [E]

ปอมี ปอเทอ (Pomi Pothoe) / 2023 / 14 min /  เชวง ไชยวรรณ [E]

Trip After / 2022 / 10:23 min / อุกฤษณ์ สงวนให้ [E]

ANG48 / 2022 / 25 min / จุฬญาณนนท์ ศิริผล [E] 

<<สำรองที่นั่ง>>▶13.30 - รางวัลดุ๊ก 3 THE DUKE AWARD 3 (DOCUMENTARY COMPETITION) (127 MIN)

Surf Your Soul / 2022 / 21:19 min / วิชชุลดา เย็นจิตร

เรื่องเล่าของสาวเมืองช้าง (Tales of Elephant Town Ladies) / 2023 / 20:33 min / สุพิชชา รอดอินทร์

30 Days Before I'm Dead / 2023 / 19:59 min / ศศิชา ศิริอัศวกุล [E]

Mother and Me / 2023 / 24:28 min / เศรษฐสิริ ชาญจรัสพงศ์ [E]

รับเหมาพเนจร (The Man and the Machine) / 2023 / 41:26 min / เกียรติพงษ์ ลงเย

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 16.00 -รางวัลดิจิทัล ฟอรัม 2  THE DIGITAL FORUM AWARD 2  (123 MIN)

Memories of Burger / 2022 / 32:55 min / เดือนมีนา หนานเจียง [E]

เยลลี่ปีโป้ / 2023 / 34:40 min / ชนิดา ช่วยแก้ว

เราและรอย (Way of Us) / 2023 / 55 min / ชินพัฒน์ สุขจรรยา

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 18.30 - รางวัลช้างเผือก 4 THE WHITE ELEPHANT AWARD 4 (STUDENT FILM COMPETITION) (114 MIN)

Mycelium Memory / 2022 / 29:24 min / เฟอลิเชีย คิง (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

สามสิบสองขวัญ (Sam Sib Song Kwan) / 2023 / 25:42 min / พสชนัน จงจิตร (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]  

หากแต่แค่ระลึกและรำพึง (Homeland) / 2022 / 29:44 min /  ชญานนท์ วงษ์สมศรี (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [E] 

I Want to Believe / 2023 / 30 min / จิตริน วุฒิพันธุ์ (คณะดิจิทัลมิเดียเเละศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

<<สำรองที่นั่ง>>🔴 โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 RED ELEPHANT THEATRE, 2nd FLOOR


▶ 13.00 - รางวัลปยุต เงากระจ่าง  THE PAYUT NGAOKRACHANG AWARD  (ANIMATION COMPETITION) (112 MIN)

Little Angel / 2023 / 9:45 min / จิตกาญจน์ อาภาพันธ์  [E]

How Are You Doing, Lately? / 2023 / 4:58 min / ณิชมล ขยันระงับพาล [E]

Loose Threads / 2022 / 1:41 min / ชญานิศ สิริไพบูลย์พงศ์, เจสซิก้า จูนเนช่า [E]

The Man from 20 / 2023 / 11:26 min / ศสิพีท [E] 

จงสวัสดิ์ (The Announced Tragedy) / 2023 / 10:20 min / ธนัตถ์ รุจิตานนท์ [E] 

Mr. Perfect Swan / 2023 / 12:35 min / อิงฟ้า ปัญจปภาวิน  [E]

บนถนน เมื่อวันวาน (On the Street) / 2022 / 6 min / ลลิต์ภัทร ชัยพรเฉลิม,พรสวรรค์ อิงอมรรัตน์, ศตชลัยย์ ฐิตะไพศาลผล [E]

Steep / 2023 / 4:34 min / คุณานนต์ วัชราพฤกษ์ [N]

ฉัน, แมลง แห่งความสิ้นหวัง (A Creature with no Spine) / 2022 / 5:16 min / น้ำใส ข้าวบ่อ  [E]

เลี้ยงให้โลกรู้ (Sharenting) / 2023 / 5:24 min / ธนภัทร พ่วงสุวรรณ [N]

เพื่อนในมือถือ (Friend in a Phone) / 2023 / 9:04 min / จิณภัค ฉัตร์วีระสกุล

ผีมีบุญ (Blessed Demon) / 2023 / 11:20 min / กิชพสิษฐ์ ติณชาติอารักษ์, พีรพัฒน์ สิงห์โตทอง, ธนโรจน์ ขาวแพร  [E]

ไศเลนทร์ (Sailen) / 2023 / 6:08 min / ณัฐพรรณ  อำนาจสัตย์ซื่อ

"Viimane külastus" การพบพาน…ครั้งสุดท้าย (The Last Visit) / 2023 / 15:40 min / เกวลี วรุตม์โกเมน [E]

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 15.30 -  HIGHLIGHT SHORTS AT CÉSAR AWARDS (90 MIN)

Noir-soleil / 2021 / France / 20 min / Marie Larrivé

Précieux / 2020 / France / 14 min /  Paul Mas

Le Roi David (King David) / 2021 / France /41 min /  Lila Pinell

Haut les coeurs (The Right Words) / 2021 / France / 15 min / Adrian Moyse Dullin

<<สำรองที่นั่ง>>

**************************************


 อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 SUN 24 DEC 2023 


🟢 โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


▶ 11.00 - รางวัลช้างเผือกพิเศษ 2 THE SPECIAL WHITE ELEPHANT AWARD 2  (YOUTH FILM COMPETITION) (117 min)

เดินทางโดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage) / 2022 / 6:35 min / จักรภัทร รุ่งแสง (โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒) [N]

ก่อนท้องฟ้าจะสดใส (In the Afterglow) / 2023 / 11:11 min / ชีวธันย์ ตั้งสถาพร (โรงเรียนแสงทองวิทยา)

หลงฝัน (Amber Skies) / 2023 / 29:58 min / ฐานทัพ เดชกำแหง (โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง)

Left Behind / 2023 / 6:07 min / เอฬิส สกุลทอง (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม))

Lost and Found / 2023 / 27:25 min / ณาธาร เอียดเกลี้ยง (โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ)

Flush Out / 2022 / 19:28 min / ศิรศักดิ์ สุธีระวรพงศ์ (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) [E]

Pseudo (สงครามสีเทา) / 2023 / 17:58 min / ชลสิทธิ์ แร่เพชร (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี) 

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 13.30 - รางวัลดิจิทัล ฟอรัม 3  THE DIGITAL FORUM AWARD 3 (122 min)

คาดคะแนน (Stink Cheater) / 2023 / 36:46 min / ฐานพัฒน์ สวัสดิ์รัมย์ [E]

โศกาอาดูร (Back to Heaven) / 2023 / 48:48 min / ณัฐภกร แน่งน้อย [E]

The Ugliest color on Palette Earth / 2023 / 36:43 min / ชัญญา ละอองพันธ์ [E]

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 18.00 - AWARDS CEREMONY  


🔴 โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 RED ELEPHANT THEATRE, 2nd FLOOR


▶ 13.00 - CLERMONT-FERRAND:BEST OF - ELEMENTARY SCHOOL ( 51 MIN) [E]

Musica Quarantena USA, United Kingdom, England / 2022 / 3:46 min / Lilian T. Mehrel

L’Air de rien Slipping Away France / 2022 / 13:57 min /  Gabriel Hénot-Lefèvre

Entre deux sœurs To Be Sisters France / 2022 / 7:20 min / Clément Céard, Anne-Sophie Gousset

Varken Pig Netherlands / 2022 / 8:17 min / Jorn Leeuwerink

Code Rose France / 2022 / 5:08 min / Taye Cimon, Pierre Coëz, Julie Groux, Sandra Leydier, Manuarii Morel, Romain Seisson

Aaaah! France / 2023 /  4:41 min / Osman Cerfon

Bruit Rose Pink Noise France / 2022 / 2 min / Arthur Lemaître, Martin Wiklund, Ulysse Lefort

Naeris The Turnip Estonia / 2022 / 7:12 min / Piret Sigus, Silja Saarepuu

<<สำรองที่นั่ง>>▶ 15.30 - Whispers from the Canopy: A Selection of Films from Creators Lab in the Amazon, Guided by Apichatpong Weerasethakul (105 MIN) [E]

Las Memorias Perdida de los Árboles / 2022 / Italy / 20 min / Anotonio La Camera

Strip of Eyelid Finds Its Morning / 2022 / Switzerland, Netrherlands / 15 min / Naomi Pacifique

This Is Not Here / 2022 / Australia / 9 min / Charlotte Mungomery

Letter from Peru / 2022 / France /15 min / Aline Fischer

Los Místicos / 2022 / Canada / 4:30 min / Robert Mentov

Morpho / 2022 / Sweden / 16 min / Anastasia Kirillova

Lost Brother / 2022 / Netrherlands / 8:45 min / Dwight Fagbamila

You Have [1] Unheard Message / 2022 / USA 8 min / Antonio Brett, Allen Smith

This Is Not the End / 2022 /  USA / 8:30 min / Orion Eshel

<<สำรองที่นั่ง>>

**************************************

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด