สาระภาพยนตร์

ลานดารา

วาสนา สิทธิเวช

ลานดาราดวงที่ 96
29.10.52

ปิยะ ตระกูลราษฎร์

ลานดาราดวงที่ 95
29.10.52

โกวิทย์ วัฒนกุล

ลานดาราดวงที่ 94
22.10.52

สมชาย ศรีภูมิ

ลานดาราดวงที่ 93
22.10.52

ปิยะมาศ โมนยะกุล

ลานดาราดวงที่ 92
15.10.52

ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์

ลานดาราดวงที่ 91
15.10.52

อนันดา เอเวอริ่งแฮม

ลานดาราดวงที่ 90
10.10.52

สิงหา สุริยง

ลานดาราดวงที่ 89
1.10.52

ภูษิต อภิมัน

ลานดาราดวงที่ 88
1.10.52

กิตติ ดัสกร

ลานดาราดวงที่ 87
24.09.52