สาระภาพยนตร์

ลานดารา

บิลลี่ โอแกน

ลานดาราดวงที่ 146
9.11.56

อำพล ลำพูน

ลานดาราดวงที่ 145
21.09.56

เพ็ญพักตร์ ศิริกุล

ลานดาราดวงที่ 144
3.08.56

ไกรลาศ เกรียงไกร

ลานดาราดวงที่ 143
27.07.56

มนตรี เจนอักษร

ลานดาราดวงที่ 142
27.07.56

จิรายุ ละอองมณี

ลานดาราดวงที่ 141
22.06.56

ภัทราวดี มีชูธน

ลานดาราดวงที่ 140
4.05.56

พิศาล อัครเศรณี

ลานดาราดวงที่ 139
20.04.56

โก๊ะตี๋ อารามบอย

ลานดาราดวงที่ 138
30.03.56

อินทิรา เจริญปุระ

ลานดาราดวงที่ 137
9.02.56