เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival) เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยืนยาวที่สุดขงประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปีนี้เทศกาลจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม โดยจะฉายหนังสั้นไทยทุกเรื่องบนจอใหญ่ของ ศาลาศีนิมา ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) รวมทั้งยังมีโปรแกรมหนังต่างประเทศมากมาย

เช่นเคย โปรแกรมหลักคือการประกวดหนังสั้นนักเรียน เพื่อชิงรางวัลช้างเผือก หนังสั้นโดยบุคคลทั่วไป ชิงรางวัลรัตน์ เปสตันยี หนังสารดี (ไม่จำกัดความยาว) เพื่อชิงรางวัลดุ๊ก หนังอนิเมชั่น เพื่อชิงรางวัลปยุต เงากระจ่าง และหนังสั้นสำโดยนักเรียนชั้นมัธยม เพื่อชิงรางวัลช้างเผือกพิเศษ

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สนใจรับชมสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ สำรองที่นั่ง


โปรแกรมการจัดฉาย
SCREENING PROGRAMME

Women Film Pioneers โปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนจกสถานทูตฝรั่งเศสและ Institut Francais  เพื่อโปรโมทงานสำคัญของผู้กำกับผู้หญิงในยุคบุกเบิกภาพยนตร์สองคนได้แก่อลิสกีย์ที่มีส่วนสำคัญในการวิวัฒนาการการเล่าเรื่องด้วยภาพในช่วงปี 1897  ถึงต้นศตวรรษที่ 20  และแฌร์แมงดูลัคผู้กำกับหญิงสายเซอร์รีลที่ได้ชื่อว่าสร้างหนังเฟมินิสม์เรื่องแรกของโลก 

Beirut Over and Over Again ชุดหนังจากเลบานอนที่จะฉายเพื่อรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแอมโมเนียมไนเตรทระเบิดใหญ่ที่ท่าเรือกรุงเบรุตเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเป็นมีหนังจากผู้กำกับมืออาชีพคนสำคัญหลายคนสองเลบานอน
BEST SELECTION OF CLERMONT-FERRAND  โปรแกรมคัดสรร 5 โปรแกรม จากเทศกาล Clermont-Ferrand เทศกาลภาพยนตร์สั้นที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก 


S-EXPRESS 2020 หนังสั้นคัดสรรจากโปรแกรมเมอร์ภาพยนตร์ของ 7 ประเทศในอาเซียน บอกเล่าความคิด ชีวิต อารมณ์ และความเป็นไปของเพื่อนบ้านที่รายล้อมประเทศไทย ประกอบไปด้วย กัมพูชา, อินโดนีเซีย,มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และเวียดนาม 


THE FINALISTS: โปรแกรมการประกวดหนังสั้นที่เข้ารอบสุดท้าย 

รางวัลรัตน์ เปสตันยี (SHORT FILM COMPETITION) 
รางวัลช้างเผือก (STUDENT FILM COMPETITION)
รางวัลช้างเผือกพิเศษ (YOUTH FILM COMPETITION)
รางวัลดุ๊ก (DOCUMENTARY FILM COMPETITION)
รางวัลปยุต เงากระจ่าง  (ANIMATION FILM COMPETITION)
รางวัลดิจิทัล ฟอรัม  (DIGITAL FORUM)
โปรแกรมพิเศษ : เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ THESE KIDS DON’T KNOW THAI HISTORY
Sat 19 Dec 2020  เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


12.00 รางวัลรัตน์ เปสตันยี 1 Short Film Competition 1 (112 min)
Digital Funeral: Beta Version / 2020 / 5:24 min / สรยศ ประภาพันธ์ [E]
Jupiter  / 2020 / 26:02 min / การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
DEAD_PIXEL / 2020 / 19:20 min / อุกฤษฎ์ มาลัย
Bangkok Department / 2020 / 22:51 min / ณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์ [E]
Shadow and Act / 2019 / 23:00 min / ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ [E]
Happy Birthday, Great Grandma / 2019 / 15:42 min / ปภาวี จิณสิทธิ์ [E]

14.30 รางวัลช้างเผือก 1 Student Film Competition 1 (108 min)
The Most Shiny Day of the Sunset / 2020 / 25:41 min / ธิรดา ธรรมนิตยกุล (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]
DID / 2020 / 29:59 min / เนรัญชรา เลิศประเสริฐ, กวิน ศุขสถาน (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [E]
Fatherland / 2020 / 25:27 min / ปัญญา ชู (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) [E]
อันชอบธรรม (Deleted) / 2019 / 27:35 min / วรรณวิไล อินศรีทอง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) [E]

17.00 รางวัลดุ๊ก 1 Documentary Competition 1 (109 min)
Pattani Landlord / 2020 / 51 min / อนีส นาคเสวี [E]
Sunsets / 2019 / 30 min / Domenico Singha Pedroli [E]
I Was Happy, I Was Sad / 2020 / 8:49 min / พอ ณัฐชนินท์ บุญฤทธิ์
ต้นไม้ที่หายไป (The Drowning Tree) / 2019 / 19:54 min / วาริช หนูช่วย

19.30 รางวัลช้างเผือก 2 Student Film Competition 2 (101 min)
Summer’s Forbidden Colours / 2020 / 29:34 min / พีม เศรษฐบุตร (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล) [E]
Happy Guava / 2020 / 17:09 min / ปัณฑ์ชนิต จันทรวงศ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Hia/tus  / 2020 / 32:07 min / พีรพัฒน์ รักงาม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]
What are We Wedding for / 2020 / 22:23 min / อภิญญ์ณัฐ ชั้นบุญใส (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Sat 19 Dec 2020  เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
ณ โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 Red Elephant Theatre, 2nd Floor


11.00 Clermont-Ferrand: Youth Audience Programme 1 from age 4 (49 min)
Freequences / 2019 / France / 2:15 min / Alexandre Dubosc
Rebooted / 2019 / Australia / 12:43 min / Michael Shanks
Hors Piste / 2018 / France / 6 min / Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet
After The Rain / 2018 / France / 8:42 min / Carlos Salazar, Juan Olarte, Rebecca Black, Valérian Desterne, Juan Pablo De La Rosa Zalamea, Céline Collin, Lucile Palomino
Le Spectacle de Maternelle (The Kindergarten Show) / 2019 / France / 8 min / Loïc Bruyère
o28 / 2019 / France / 5:18 min / Fabien Meyran, Otalia Causse, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle
Un lynx dans la ville (A Lynx in the City) / 2019 / France, Switzerland / 6 min / Nina Bisiarina

12.30 Clermont-Ferrand:  Festival Favorites’ Programme 1 (91 min)
The Herd / 2008 / Ireland / 4:10 min / Ken Wardrop
La maison (pas très loin du Donegal) / 2019 / France / 30 min / Claude Le Pape
I väntan på döden (Awaiting Death) / 2019 / Sweden / 11:58 min / Lars Vega, Isabelle Björklund
Kids / 2019 / Switzerland / 9 min / Michael Frei
The Present / 2019 / Palestine, Qatar / 24:16 min / Farah Nabulsi
Mémorable / 2019 / France / 12:02 min / Bruno Collet

14.30 S-Express: Cambodia + Vietnam (98min)
S-Express: Cambodia (41:36 min)
California Dreaming / 2020 / 16 min / Sreylin Meas
Bitter Melons / 2020 / 25:36 min / Thavary Krouch
S-Express: Vietnam (56:47min)
Paperland / 2020 / 18:19 min / Nguyễn Lê Trung Hải
Tau! / 2020 / 17:47 min / Diệp Chi Viên Viên
The Big Day / 2020 / 8:30 min / Lê Can Trường
Whispering Garden / 2020 / 9:30 min / Đặng Thảo Nguyên
I'm Not the Only One / 2020 / 3:21 min / Phạm Nguyễn Anh Tú

17.00 S-Express: Malaysia + Singapore (119 min)
S-Express: Malaysia (60:34 min)
Rasa / 2020 / 17:27 min / Lim Wei Jie
Peon / 2019 / 14:50 min / Shaiful Yahya, Syaz Zainal & June Wong
The Masseuse / 2018 / 20 min / Tan Ce Ding
Pace / 2019 / 8:57 min / Ekin Kee Charles
S-Express: Singapore (59:23 min)

Escape Velocity II / 2018 / 9:45 min / Zai Tang
Watermelon Baby / 2019 / 15 min / Liao Jiekai
Siblings / 2019 / 18:38 min / Tang Kang Sheng
Hello Ahma / 2019 / 16 min / Tan Siyou

19.30  Clermont-Ferrand: African Promises Programme (73 min)
Da Yie (Good Night) / 2019 / Belgium, Ghana / 20:34 min / Anthony Nti
Henet Ward (Ward’s Henna Party) / 2019 / Egypt / 22:50 min / Morad Mostafa
Troublemaker / 2019 / Nigeria / 10:50 min / Olive Nwosu
What Did You Dream? / 2019 / South Africa / 20 min / Karabo Lediga

Mon 21 Dec 2020  จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


15.00 เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ THESE KIDS DON’T KNOW THAI HISTORY (88 min)
พูนศุข (Phunsuk) / 2020 / 30 min / ณัฐวร สุริยสาร  [E]
Give Us a Little More Time / 2020 / 12:00 min / จุฬญาณนนท์ ศิริผล [E]
Prelude of the Moving Zoo / 2020 / 17:26 min / สรยศ ประภาพันธ์ [E]
แด่สิ่งที่ไม่แปรเปลี่ยนชั่วนิรันดร์ / 2020 / 28 min / กุลพัทธ์ เอมมาโนชญ์

17.00  รางวัลดิจิทัล ฟอรัม The Digital Forum Award (113 min)
Junk Food Fable / 2019 / 63:02 min / ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ  [E]
Once in Ours / 2020 / 49:25 min / ดนยลักษณ์ นุ้ยเอียด

Tue 22 Dec 2020  อังคารที่ 22  ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศินิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


13.00 Clermont-Ferrand:  Festival Favorites’ Programme 1 (91 min)
15.00 Women Film Pioneers (88 min)
Alice Guy : 13 short films (46 min)
Chez le magnétiseur (At the Hypnotist's) / 1897 / 1 min
Chirurgie fin de siècle (Turn-of-the-Century Surgery) / 1900 / 2 min
Avenue de l’opéra (Opéra Avenue) / 1900 / 1 min
Chapellerie et charcuterie mécaniques (Mechanical Millinery and Meat) / 1900 / 1 min
Chez le photographe (At the Photographer's) / 1900 / 1 min
Questions indiscrètes (Prying Questions) / 1906 / 2 min
Madame a des envies (Madame's Cravings) / 1907 / 4 min
Les Résultats du féminisme (The Consequences of Feminism) / 1906 / 7 min
Le Lit à roulettes (The Rolling Bed) / 1907 / 4 min
La Course à la saucisse (The Race for the Sausage) / 1907 / 4 min
Alice Guy tourne une phonoscène… (Alice Guy films a Phonoscène) / 1907 / 2 min
Sur la barricade (On the Barricade) / 1907 / 6 min
Le Billet de banque (The Banknote) / 1907 / 11 min
La Souriante Madame Beudet (The Smiling Madame Beudet) / 1923 / 42 min / Germaine Dulac

17.00 S-Express: Myanmar + Philippines (116 min)
S-Express: Myanmar (59:37 min)
Acceptance / 2019 / 16:48 min / Nyi Zaw Htway
Between / 2019 / 7:37 min / Than Lwin Oo
Whispers of Silence / 2018 / 18:22 min / Zaw Bo Bo Hein, Mg Bhone
1/4 Wasted / 2019 / 17:30 min / Myo Thar Khin
S-Express: Philippines (56:05 min)
Babylon / 2017 / 20:22 min / Keith Deligero
Tokwifi  / 2019 / 20 min / Carla Pulido Ocampo
Excuse Me Miss Miss Miss / 2019 / 15:43 min / Sonny Calvento

Wed 23 Dec 2020  พุธที่ 23  ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


13.00  S-Express: Indonesia (83:12 min)
Silence / 2018 / 15:54 min / Riani Singgih
Joko & Bowo Reading Vol. 1 / 2019 / 14:30 min / I Kadek Jaya Wiguna
The Lost Room / 2019 / 24:59 min / Gelora Yudhaswara
Golden Frames in the Closet / 2019 / 16:22 min / Putri Sarah Amelia
Bura / 2019 / 12:07 min / Eden Junjung

15.00 Clermont-Ferrand: African Promises Programme (73 min)

17.00 S-Express: Malaysia + Singapore (119 min)  

Thu 24 Dec 2020  พฤหัสบดีที่ 24  ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


13.00 Clermont-Ferrand:  Festival Favorites’ Programme 2 (80 min)
California on Fire / 2018 / USA / 24:50 min / Jeff Frost
Pulsión / 2019 / Argentina, France / 7 min / Pedro Casavecchia
Zombies / 2019 / Belgium, Democratic Republic of the Congo / 13:58 min / Baloji
Mascot / 2019 / South Korea / 6:50 min / Leeha Kim
Raout Pacha / 2019 / France / 28 min / Aurélie Reinhorn

15.00  Beirut Over and Over Again (83:30 min)
Prologue / 2019 / 0:30 min / Hassan Julien Chehouri
E.D.L. / 2011 / 21 min / Siska
Beyrouth ma ville (Beirut My City) / 1982 / 38 min / Jocelyne Saab
Allô Chérie / 2015 / 24 min / Danielle Arbid

17.00 S-Express: Cambodia + Vietnam (98min)

Fri 25 Dec 2020  ศุกร์ที่ 25  ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


13.00 - 17.30 เสวนาภาพยนตร์: นิยามและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์18.00 รางวัลช้างเผือก 3 Student Film Competition 3 (105 min)
กำแพงล่องหน / 2020 / 29:57 min / รสิตา อุดมศิลป์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาศิลปากร ) [E]
ปฏิกุน (Pa-ti-koon) / 2020 / 13:55 min / ภูวดล เนาว์โสภา (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) [E]
Tortun: A Poetry of a Girl Who Fell to Earth / 2019 / 31:11 min / บูเก้ นภัสสร (School of Visual Arts) [E]
นักรบนิรนาม (Shadow War) / 2020 / 30 min / เอกบรุษ โสภณ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [E]

Sat 26 Dec 2020  เสาร์ที่ 26  ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


12.00 รางวัลช้างเผือกพิเศษ Youth Film Competition (111 min)
Apology Day อดีต ความสัมพันธ์ คำขอโทษ / 2020 / 27.08 min / ศิรัส อุราแก้ว (โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร)
Change / 2019 / 5:58 min / ธีรธรรศน์ อธิโชติอนันต์ (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย)
เป็นเพียงแค่ฝุ่นอวกาศ (Dust in Space) / 2020 / 18 min / วรินกร เข็มรัตน์ (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
By the Way / 2020 / 8:06 min / แพรศรีทอง ดีเกษม (โรงเรียนจ่านกร้อง)
บน (The Vow) / 2020 / 9:09 min / ยศธนะ บุญโยประการ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี)
คำเป็น คำตาย (Grey Sin) / 2020 / 32:03 min / ภูบดินทร์ เสือคำราม (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
I May Be Paranoid, but not an Android. / 2020 / 5:17 min / วีรภัทร สากลวารี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)) [E]
The Lost Summer / 2020 / 6:06 min / กัลปพฤกษ์ ติยะจามร (โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย) [E]

14.30 รางวัลรัตน์ เปสตันยี 2 Short Film Competition 2 (111 min)
People on Sunday / 2020 / 20:53 / ตุลพบ แสนเจริญ [E]
I Am Not Your Mother / 2020 / 5:44 / ษาณฑ์ อุตมโชติ [N]
Sorry, We're Closed / 2020 / 23:47 / วสุพล สุวรรณจูฑะ [E]
Stencil Daughter / 2020 / 26:51 / จักรพันธ์ ศรีวิชัย [E]
อนินทรีย์แดง (Red Aninsri; Or, Tiptoeing on the Still Trembling Berlin Wall) / 2020 / 29:57 min / รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค [E]
International Standard / 2020 / 5:36 min / ก้อง พาหุรักษ์ [E]

17.00 รางวัลดุ๊ก 2 Documentary Competition 2 (117 min)
Mom Yong Benjawan / 2019 / 54:47 min / พัดชา  อิทธิจารุกุล [E]
ละอองอากาศ (La-orng-ar-kard)  / 2020 / 18:42 min / พัทธนัช ปิยะเลิศมงคล [E]
คลองค่าย (Klong-khai)  / 2020 / 44:05 min / วรปราชญ์ ระบอบ

19.30 รางวัลช้างเผือก 4 Student Film Competition 4 (108 นาที)
สุสานใต้ดิน (Underground Cemetery) / 2020 / 29:09 min / วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์ (คณะเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]
เขาไม่เคยเป็นเธอ (He Was Never a She) / 2020 / 29:54 min / ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Tis Time I Should Fly / 2020 / 19:50 min / ภูรินทร์ ตรีธรรมพินิจ (School of Visual Arts) [E]
After a Long Walk, He Stands Still / 2020 / 30 min / กันตาภัทร พุทธสุวรรณ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]

Sat 26 Dec 2020  เสาร์ที่ 26  ธันวาคม 2563
ณ โรงหนังช้างแดง ชั้น 2  Red Elephant Theatre, 2nd Floor


11.00 Clermont-Ferrand: Youth Audience Programme 2 from age 12 (50 min)
The Beauty / 2019 / Germany / 4:14 min / Pascal Schelbli
Hors Piste / 2018 / France / 6 min / Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet
o28 / 2019 / France / 5:18 min / Fabien Meyran, Otalia Causse, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle
Sekool / 2019 / India / 14:23 min / Stenzin Tankong
Les Indes Galantes / 2017 / France / 5:26 min / Clément Cogitore
La Mort, Père & Fils / 2017 / France / 13:17 min / Vincent Paronnaud, Denis Walgenwitz
Pumpers Paradise / 2019 / Germany / 2:30 min / Eddy Hohf

12.30 Clermont-Ferrand: Festival Favorites’ Programme 2 (80 min)


14.30 S-Express: Myanmar + Philippines (116 min)

17.00 Women Film Pioneers (88 min)

19.30 S-Express: Indonesia (83:12 min)


Sun 27 Dec 2020  อาทิตย์ที่ 27  ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


11.00 รางวัลปยุต เงากระจ่าง Animation Competition (38 min)
Backstage / 2020 / 4:33 min / ปาจรีย์ ซาโต้ [N]
Box / 2020 / 1:41 min / ธัชพร ตั้งตระกูล [E]
Dilemma  / 2020 / 0:38 min / นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์ [N] 
Exchange / 2020 / 2:08 min / ธนพร งามจิตร [N]
Fly Worm / 2020 / 3:47 min / นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์ [N]
High(de) / 2020 / 5:03 min / พิมพ์รวี วิสุโลกานนท์ [N]
Play With Me / 2019 / 5:54 min / กัญญาวีร์ สุไลมาน, จันทิมา แสงศรี, พรสวรรค์ ฤทธิรุฒม์, รมิตา ดาวมนี [N]
Things to  Fear / 2020 / 2:05 min / ณัฏฐนิชา สาระ [N]
Who Are You / 2020 / 2:54 min / อัยรัตน์ ทองดีประเสริฐ [N]
ทะเลในความคิด / 2020 / 4:21 min / ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์
เป็นไท(ย) (Pen Thai) / 2020 / 3:34 min / วีร์สุดา ตังกวย [N]
สมัน สะบั้น แค้น / 2020 / 3:47 min / อรรณา ลีเลิศพันธ์ [N]

12.00 รางวัลดุ๊ก 3 Documentary Competition 3 (110 min)
เดินทางโดยสวัสดิภาพ (Marriage and Burden) / 2020 / 29:58 min / อริสรา ธีรจิตต์ [E]
Mountain of Trash / 2020 / 19:50 min / พริมริน พัวรัตน์ [E]
Beside the Railway Track / 2019 / 14:23 min / วัชรพงษ์ ภูคำ [E]
อยู่ได้ที่ไหน (Here..where) / 2020 / 46:10 min / พิสุทธิ์ ศรีหมอก

14.30 รางวัลช้างเผือก 5 Student Film Competition 5 (105 min)
ดาววิกาล (Daovikarn) / 2019 / 29:48 min / เหมือนดาว กมลธรรม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]
No Land / 2020 / 15:15 min / แพรวา โชคสถาพร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) [N]
Drive Safe  / 2019 / 30 min / บรรณวัชร ริยาพันธ์  (คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต)
กระสุนพิมเสน (The Incense Bullet) / 2019 / 30 min / ปฏิคม ลาภาพันธุ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) [E]

17.30 Award CeremonySun 27 Dec 2020  อาทิตย์ที่ 27  ธันวาคม 2563
ณ โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 Red Elephant Theatre, 2nd Floor


12.00  เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ THESE KIDS DON’T KNOW THAI HISTORY (88 min)

14.30  Beirut Over and Over Again (83.30 min)

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด