เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival) เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยืนยาวที่สุดขงประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปีนี้เทศกาลจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม โดยจะฉายหนังสั้นไทยทุกเรื่องบนจอใหญ่ของ ศาลาศีนิมา ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) รวมทั้งยังมีโปรแกรมหนังต่างประเทศมากมาย

เช่นเคย โปรแกรมหลักคือการประกวดหนังสั้นนักเรียน เพื่อชิงรางวัลช้างเผือก หนังสั้นโดยบุคคลทั่วไป ชิงรางวัลรัตน์ เปสตันยี หนังสารดี (ไม่จำกัดความยาว) เพื่อชิงรางวัลดุ๊ก หนังอนิเมชั่น เพื่อชิงรางวัลปยุต เงากระจ่าง และหนังสั้นสำโดยนักเรียนชั้นมัธยม เพื่อชิงรางวัลช้างเผือกพิเศษ

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สนใจรับชมสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ สำรองที่นั่ง


โปรแกรมการจัดฉาย
SCREENING PROGRAMME

Women Film Pioneers โปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนจกสถานทูตฝรั่งเศสและ Institut Francais  เพื่อโปรโมทงานสำคัญของผู้กำกับผู้หญิงในยุคบุกเบิกภาพยนตร์สองคนได้แก่อลิสกีย์ที่มีส่วนสำคัญในการวิวัฒนาการการเล่าเรื่องด้วยภาพในช่วงปี 1897  ถึงต้นศตวรรษที่ 20  และแฌร์แมงดูลัคผู้กำกับหญิงสายเซอร์รีลที่ได้ชื่อว่าสร้างหนังเฟมินิสม์เรื่องแรกของโลก 

Beirut Over and Over Again ชุดหนังจากเลบานอนที่จะฉายเพื่อรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแอมโมเนียมไนเตรทระเบิดใหญ่ที่ท่าเรือกรุงเบรุตเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเป็นมีหนังจากผู้กำกับมืออาชีพคนสำคัญหลายคนสองเลบานอน
BEST SELECTION OF CLERMONT-FERRAND  โปรแกรมคัดสรร 5 โปรแกรม จากเทศกาล Clermont-Ferrand เทศกาลภาพยนตร์สั้นที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก 


S-EXPRESS 2020 หนังสั้นคัดสรรจากโปรแกรมเมอร์ภาพยนตร์ของ 7 ประเทศในอาเซียน บอกเล่าความคิด ชีวิต อารมณ์ และความเป็นไปของเพื่อนบ้านที่รายล้อมประเทศไทย ประกอบไปด้วย กัมพูชา, อินโดนีเซีย,มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และเวียดนาม 


THE FINALISTS: โปรแกรมการประกวดหนังสั้นที่เข้ารอบสุดท้าย 

รางวัลรัตน์ เปสตันยี (SHORT FILM COMPETITION) 
รางวัลช้างเผือก (STUDENT FILM COMPETITION)
รางวัลช้างเผือกพิเศษ (YOUTH FILM COMPETITION)
รางวัลดุ๊ก (DOCUMENTARY FILM COMPETITION)
รางวัลปยุต เงากระจ่าง  (ANIMATION FILM COMPETITION)
รางวัลดิจิทัล ฟอรัม  (DIGITAL FORUM)
โปรแกรมพิเศษ : เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ THESE KIDS DON’T KNOW THAI HISTORY
Sat 19 Dec 2020  เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


12.00 รางวัลรัตน์ เปสตันยี 1 Short Film Competition 1 (112 min)
Digital Funeral: Beta Version / 2020 / 5:24 min / สรยศ ประภาพันธ์ [E]
Jupiter  / 2020 / 26:02 min / การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
DEAD_PIXEL / 2020 / 19:20 min / อุกฤษฎ์ มาลัย
Bangkok Department / 2020 / 22:51 min / ณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์ [E]
Shadow and Act / 2019 / 23:00 min / ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ [E]
Happy Birthday, Great Grandma / 2019 / 15:42 min / ปภาวี จิณสิทธิ์ [E]

14.30 รางวัลช้างเผือก 1 Student Film Competition 1 (108 min)
The Most Shiny Day of the Sunset / 2020 / 25:41 min / ธิรดา ธรรมนิตยกุล (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]
DID / 2020 / 29:59 min / เนรัญชรา เลิศประเสริฐ, กวิน ศุขสถาน (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [E]
Fatherland / 2020 / 25:27 min / ปัญญา ชู (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) [E]
อันชอบธรรม (Deleted) / 2019 / 27:35 min / วรรณวิไล อินศรีทอง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) [E]

17.00 รางวัลดุ๊ก 1 Documentary Competition 1 (109 min)
Pattani Landlord / 2020 / 51 min / อนีส นาคเสวี [E]
Sunsets / 2019 / 30 min / Domenico Singha Pedroli [E]
I Was Happy, I Was Sad / 2020 / 8:49 min / พอ ณัฐชนินท์ บุญฤทธิ์
ต้นไม้ที่หายไป (The Drowning Tree) / 2019 / 19:54 min / วาริช หนูช่วย

19.30 รางวัลช้างเผือก 2 Student Film Competition 2 (101 min)
Summer’s Forbidden Colours / 2020 / 29:34 min / พีม เศรษฐบุตร (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล) [E]
Happy Guava / 2020 / 17:09 min / ปัณฑ์ชนิต จันทรวงศ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Hia/tus  / 2020 / 32:07 min / พีรพัฒน์ รักงาม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]
What are We Wedding for / 2020 / 22:23 min / อภิญญ์ณัฐ ชั้นบุญใส (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Sat 19 Dec 2020  เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
ณ โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 Red Elephant Theatre, 2nd Floor


11.00 Clermont-Ferrand: Youth Audience Programme 1 from age 4 (49 min)
Freequences / 2019 / France / 2:15 min / Alexandre Dubosc
Rebooted / 2019 / Australia / 12:43 min / Michael Shanks
Hors Piste / 2018 / France / 6 min / Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet
After The Rain / 2018 / France / 8:42 min / Carlos Salazar, Juan Olarte, Rebecca Black, Valérian Desterne, Juan Pablo De La Rosa Zalamea, Céline Collin, Lucile Palomino
Le Spectacle de Maternelle (The Kindergarten Show) / 2019 / France / 8 min / Loïc Bruyère
o28 / 2019 / France / 5:18 min / Fabien Meyran, Otalia Causse, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle
Un lynx dans la ville (A Lynx in the City) / 2019 / France, Switzerland / 6 min / Nina Bisiarina

12.30 Clermont-Ferrand:  Festival Favorites’ Programme 1 (91 min)
The Herd / 2008 / Ireland / 4:10 min / Ken Wardrop
La maison (pas très loin du Donegal) / 2019 / France / 30 min / Claude Le Pape
I väntan på döden (Awaiting Death) / 2019 / Sweden / 11:58 min / Lars Vega, Isabelle Björklund
Kids / 2019 / Switzerland / 9 min / Michael Frei
The Present / 2019 / Palestine, Qatar / 24:16 min / Farah Nabulsi
Mémorable / 2019 / France / 12:02 min / Bruno Collet

14.30 S-Express: Cambodia + Vietnam (98min)
S-Express: Cambodia (41:36 min)
California Dreaming / 2020 / 16 min / Sreylin Meas
Bitter Melons / 2020 / 25:36 min / Thavary Krouch
S-Express: Vietnam (56:47min)
Paperland / 2020 / 18:19 min / Nguyễn Lê Trung Hải
Tau! / 2020 / 17:47 min / Diệp Chi Viên Viên
The Big Day / 2020 / 8:30 min / Lê Can Trường
Whispering Garden / 2020 / 9:30 min / Đặng Thảo Nguyên
I'm Not the Only One / 2020 / 3:21 min / Phạm Nguyễn Anh Tú

17.00 S-Express: Malaysia + Singapore (119 min)
S-Express: Malaysia (60:34 min)
Rasa / 2020 / 17:27 min / Lim Wei Jie
Peon / 2019 / 14:50 min / Shaiful Yahya, Syaz Zainal & June Wong
The Masseuse / 2018 / 20 min / Tan Ce Ding
Pace / 2019 / 8:57 min / Ekin Kee Charles
S-Express: Singapore (59:23 min)

Escape Velocity II / 2018 / 9:45 min / Zai Tang
Watermelon Baby / 2019 / 15 min / Liao Jiekai
Siblings / 2019 / 18:38 min / Tang Kang Sheng
Hello Ahma / 2019 / 16 min / Tan Siyou

19.30  Clermont-Ferrand: African Promises Programme (73 min)
Da Yie (Good Night) / 2019 / Belgium, Ghana / 20:34 min / Anthony Nti
Henet Ward (Ward’s Henna Party) / 2019 / Egypt / 22:50 min / Morad Mostafa
Troublemaker / 2019 / Nigeria / 10:50 min / Olive Nwosu
What Did You Dream? / 2019 / South Africa / 20 min / Karabo Lediga

Mon 21 Dec 2020  จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


15.00 เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ THESE KIDS DON’T KNOW THAI HISTORY (88 min)
พูนศุข (Phunsuk) / 2020 / 30 min / ณัฐวร สุริยสาร  [E]
Give Us a Little More Time / 2020 / 12:00 min / จุฬญาณนนท์ ศิริผล [E]
Prelude of the Moving Zoo / 2020 / 17:26 min / สรยศ ประภาพันธ์ [E]
แด่สิ่งที่ไม่แปรเปลี่ยนชั่วนิรันดร์ / 2020 / 28 min / กุลพัทธ์ เอมมาโนชญ์

17.00  รางวัลดิจิทัล ฟอรัม The Digital Forum Award (113 min)
Junk Food Fable / 2019 / 63:02 min / ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ  [E]
Once in Ours / 2020 / 49:25 min / ดนยลักษณ์ นุ้ยเอียด

Tue 22 Dec 2020  อังคารที่ 22  ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศินิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


13.00 Clermont-Ferrand:  Festival Favorites’ Programme 1 (91 min)
15.00 Women Film Pioneers (88 min)
Alice Guy : 13 short films (46 min)
Chez le magnétiseur (At the Hypnotist's) / 1897 / 1 min
Chirurgie fin de siècle (Turn-of-the-Century Surgery) / 1900 / 2 min
Avenue de l’opéra (Opéra Avenue) / 1900 / 1 min
Chapellerie et charcuterie mécaniques (Mechanical Millinery and Meat) / 1900 / 1 min
Chez le photographe (At the Photographer's) / 1900 / 1 min
Questions indiscrètes (Prying Questions) / 1906 / 2 min
Madame a des envies (Madame's Cravings) / 1907 / 4 min
Les Résultats du féminisme (The Consequences of Feminism) / 1906 / 7 min
Le Lit à roulettes (The Rolling Bed) / 1907 / 4 min
La Course à la saucisse (The Race for the Sausage) / 1907 / 4 min
Alice Guy tourne une phonoscène… (Alice Guy films a Phonoscène) / 1907 / 2 min
Sur la barricade (On the Barricade) / 1907 / 6 min
Le Billet de banque (The Banknote) / 1907 / 11 min
La Souriante Madame Beudet (The Smiling Madame Beudet) / 1923 / 42 min / Germaine Dulac

17.00 S-Express: Myanmar + Philippines (116 min)
S-Express: Myanmar (59:37 min)
Acceptance / 2019 / 16:48 min / Nyi Zaw Htway
Between / 2019 / 7:37 min / Than Lwin Oo
Whispers of Silence / 2018 / 18:22 min / Zaw Bo Bo Hein, Mg Bhone
1/4 Wasted / 2019 / 17:30 min / Myo Thar Khin
S-Express: Philippines (56:05 min)
Babylon / 2017 / 20:22 min / Keith Deligero
Tokwifi  / 2019 / 20 min / Carla Pulido Ocampo
Excuse Me Miss Miss Miss / 2019 / 15:43 min / Sonny Calvento

Wed 23 Dec 2020  พุธที่ 23  ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


13.00  S-Express: Indonesia (83:12 min)
Silence / 2018 / 15:54 min / Riani Singgih
Joko & Bowo Reading Vol. 1 / 2019 / 14:30 min / I Kadek Jaya Wiguna
The Lost Room / 2019 / 24:59 min / Gelora Yudhaswara
Golden Frames in the Closet / 2019 / 16:22 min / Putri Sarah Amelia
Bura / 2019 / 12:07 min / Eden Junjung

15.00 Clermont-Ferrand: African Promises Programme (73 min)

17.00 S-Express: Malaysia + Singapore (119 min)  

Thu 24 Dec 2020  พฤหัสบดีที่ 24  ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


13.00 Clermont-Ferrand:  Festival Favorites’ Programme 2 (80 min)
California on Fire / 2018 / USA / 24:50 min / Jeff Frost
Pulsión / 2019 / Argentina, France / 7 min / Pedro Casavecchia
Zombies / 2019 / Belgium, Democratic Republic of the Congo / 13:58 min / Baloji
Mascot / 2019 / South Korea / 6:50 min / Leeha Kim
Raout Pacha / 2019 / France / 28 min / Aurélie Reinhorn

15.00  Beirut Over and Over Again (83:30 min)
Prologue / 2019 / 0:30 min / Hassan Julien Chehouri
E.D.L. / 2011 / 21 min / Siska
Beyrouth ma ville (Beirut My City) / 1982 / 38 min / Jocelyne Saab
Allô Chérie / 2015 / 24 min / Danielle Arbid

17.00 S-Express: Cambodia + Vietnam (98min)

Fri 25 Dec 2020  ศุกร์ที่ 25  ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


13.00 - 17.30 เสวนาภาพยนตร์: นิยามและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์18.00 รางวัลช้างเผือก 3 Student Film Competition 3 (105 min)
กำแพงล่องหน / 2020 / 29:57 min / รสิตา อุดมศิลป์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาศิลปากร ) [E]
ปฏิกุน (Pa-ti-koon) / 2020 / 13:55 min / ภูวดล เนาว์โสภา (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) [E]
Tortun: A Poetry of a Girl Who Fell to Earth / 2019 / 31:11 min / บูเก้ นภัสสร (School of Visual Arts) [E]
นักรบนิรนาม (Shadow War) / 2020 / 30 min / เอกบรุษ โสภณ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [E]

Sat 26 Dec 2020  เสาร์ที่ 26  ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


12.00 รางวัลช้างเผือกพิเศษ Youth Film Competition (111 min)
Apology Day อดีต ความสัมพันธ์ คำขอโทษ / 2020 / 27.08 min / ศิรัส อุราแก้ว (โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร)
Change / 2019 / 5:58 min / ธีรธรรศน์ อธิโชติอนันต์ (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย)
เป็นเพียงแค่ฝุ่นอวกาศ (Dust in Space) / 2020 / 18 min / วรินกร เข็มรัตน์ (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
By the Way / 2020 / 8:06 min / แพรศรีทอง ดีเกษม (โรงเรียนจ่านกร้อง)
บน (The Vow) / 2020 / 9:09 min / ยศธนะ บุญโยประการ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี)
คำเป็น คำตาย (Grey Sin) / 2020 / 32:03 min / ภูบดินทร์ เสือคำราม (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
I May Be Paranoid, but not an Android. / 2020 / 5:17 min / วีรภัทร สากลวารี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)) [E]
The Lost Summer / 2020 / 6:06 min / กัลปพฤกษ์ ติยะจามร (โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย) [E]

14.30 รางวัลรัตน์ เปสตันยี 2 Short Film Competition 2 (111 min)
People on Sunday / 2020 / 20:53 / ตุลพบ แสนเจริญ [E]
I Am Not Your Mother / 2020 / 5:44 / ษาณฑ์ อุตมโชติ [N]
Sorry, We're Closed / 2020 / 23:47 / วสุพล สุวรรณจูฑะ [E]
Stencil Daughter / 2020 / 26:51 / จักรพันธ์ ศรีวิชัย [E]
อนินทรีย์แดง (Red Aninsri; Or, Tiptoeing on the Still Trembling Berlin Wall) / 2020 / 29:57 min / รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค [E]
International Standard / 2020 / 5:36 min / ก้อง พาหุรักษ์ [E]

17.00 รางวัลดุ๊ก 2 Documentary Competition 2 (117 min)
Mom Yong Benjawan / 2019 / 54:47 min / พัดชา  อิทธิจารุกุล [E]
ละอองอากาศ (La-orng-ar-kard)  / 2020 / 18:42 min / พัทธนัช ปิยะเลิศมงคล [E]
คลองค่าย (Klong-khai)  / 2020 / 44:05 min / วรปราชญ์ ระบอบ

19.30 รางวัลช้างเผือก 4 Student Film Competition 4 (108 นาที)
สุสานใต้ดิน (Underground Cemetery) / 2020 / 29:09 min / วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์ (คณะเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]
เขาไม่เคยเป็นเธอ (He Was Never a She) / 2020 / 29:54 min / ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Tis Time I Should Fly / 2020 / 19:50 min / ภูรินทร์ ตรีธรรมพินิจ (School of Visual Arts) [E]
After a Long Walk, He Stands Still / 2020 / 30 min / กันตาภัทร พุทธสุวรรณ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]

Sat 26 Dec 2020  เสาร์ที่ 26  ธันวาคม 2563
ณ โรงหนังช้างแดง ชั้น 2  Red Elephant Theatre, 2nd Floor


11.00 Clermont-Ferrand: Youth Audience Programme 2 from age 12 (50 min)
The Beauty / 2019 / Germany / 4:14 min / Pascal Schelbli
Hors Piste / 2018 / France / 6 min / Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet
o28 / 2019 / France / 5:18 min / Fabien Meyran, Otalia Causse, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle
Sekool / 2019 / India / 14:23 min / Stenzin Tankong
Les Indes Galantes / 2017 / France / 5:26 min / Clément Cogitore
La Mort, Père & Fils / 2017 / France / 13:17 min / Vincent Paronnaud, Denis Walgenwitz
Pumpers Paradise / 2019 / Germany / 2:30 min / Eddy Hohf

12.30 Clermont-Ferrand: Festival Favorites’ Programme 2 (80 min)


14.30 S-Express: Myanmar + Philippines (116 min)

17.00 Women Film Pioneers (88 min)

19.30 S-Express: Indonesia (83:12 min)


Sun 27 Dec 2020  อาทิตย์ที่ 27  ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 Sala Cinema, 6th Floor


11.00 รางวัลปยุต เงากระจ่าง Animation Competition (38 min)
Backstage / 2020 / 4:33 min / ปาจรีย์ ซาโต้ [N]
Box / 2020 / 1:41 min / ธัชพร ตั้งตระกูล [E]
Dilemma  / 2020 / 0:38 min / นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์ [N] 
Exchange / 2020 / 2:08 min / ธนพร งามจิตร [N]
Fly Worm / 2020 / 3:47 min / นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์ [N]
High(de) / 2020 / 5:03 min / พิมพ์รวี วิสุโลกานนท์ [N]
Play With Me / 2019 / 5:54 min / กัญญาวีร์ สุไลมาน, จันทิมา แสงศรี, พรสวรรค์ ฤทธิรุฒม์, รมิตา ดาวมนี [N]
Things to  Fear / 2020 / 2:05 min / ณัฏฐนิชา สาระ [N]
Who Are You / 2020 / 2:54 min / อัยรัตน์ ทองดีประเสริฐ [N]
ทะเลในความคิด / 2020 / 4:21 min / ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์
เป็นไท(ย) (Pen Thai) / 2020 / 3:34 min / วีร์สุดา ตังกวย [N]
สมัน สะบั้น แค้น / 2020 / 3:47 min / อรรณา ลีเลิศพันธ์ [N]

12.00 รางวัลดุ๊ก 3 Documentary Competition 3 (110 min)
เดินทางโดยสวัสดิภาพ (Marriage and Burden) / 2020 / 29:58 min / อริสรา ธีรจิตต์ [E]
Mountain of Trash / 2020 / 19:50 min / พริมริน พัวรัตน์ [E]
Beside the Railway Track / 2019 / 14:23 min / วัชรพงษ์ ภูคำ [E]
อยู่ได้ที่ไหน (Here..where) / 2020 / 46:10 min / พิสุทธิ์ ศรีหมอก

14.30 รางวัลช้างเผือก 5 Student Film Competition 5 (105 min)
ดาววิกาล (Daovikarn) / 2019 / 29:48 min / เหมือนดาว กมลธรรม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]
No Land / 2020 / 15:15 min / แพรวา โชคสถาพร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) [N]
Drive Safe  / 2019 / 30 min / บรรณวัชร ริยาพันธ์  (คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต)
กระสุนพิมเสน (The Incense Bullet) / 2019 / 30 min / ปฏิคม ลาภาพันธุ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) [E]

17.30 Award CeremonySun 27 Dec 2020  อาทิตย์ที่ 27  ธันวาคม 2563
ณ โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 Red Elephant Theatre, 2nd Floor


12.00  เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ THESE KIDS DON’T KNOW THAI HISTORY (88 min)

14.30  Beirut Over and Over Again (83.30 min)

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ บุคลากรหอภาพยนตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2...

22 เม.ย. 64  ข่าวสาร

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)เรื่อง บุคลากรหอภาพยนตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายด้วยบุคลากรของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ราย ติดเชื้...

อ่านรายละเอียด

ระบบโทรศัพท์ของหอภาพยนตร์ขัดข้อง

21 เม.ย. 64  ข่าวสาร

ประกาศเนื่องจากระบบโทรศัพท์ของหอภาพยนตร์ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถติดต่อมาที่เบอร์ 02 482 2013-15 ได้ทั้งนี้ ท่านยังสามารถติดต่อหอภาพยนตร์ได้ที่เบอร์ 081...

อ่านรายละเอียด

ปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนให้บริการ ตั้งแต่วั...

16 เม.ย. 64  ข่าวสาร

ประกาศ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนให้บริการทั้งหมด นิทรรศการ ห้องสมุด และโรงภาพยนตร์ เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบ...

อ่านรายละเอียด