Hitchcock 101 กับประวิทย์ แต่งอักษร

22 มกราคม 2564 - 22 มกราคม 2564 กิจกรรม

เรียนออนไลน์วิชา Hitchcock 101 กับประวิทย์ แต่งอักษร ศุกร์ที่ 22 มกราคมนี้ที่เพจหอภาพยนตร์แม้ภาพยนตร์เรื่อง Vertigo ในกิจกรรมทึ่ง! หนังโลก พร้อมการบรร...

อ่านรายละเอียด

มาตรการให้บริการห้องสมุดและโสตทัศน์ เชิด ทรงศรี ในช่วง COVID-19 ระลอกใหม่

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี จะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุก...

อ่านรายละเอียด

เชิญร่วมเสนอรายชื่อขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 11

7 มกราคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2564 กิจกรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนไทยหรือถ่ายทำโดยคนไทย ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ แต่ต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่าบันทึ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกให้ได้ทุนสนับสนุนโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพ...

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร / ทุนวิจัย

ตามที่หอภาพยนตร์ฯ ได้เปิดรับสมัครโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้นหอภาพยนตร์...

อ่านรายละเอียด

ปิดส่วนให้บริการหอภาพยนตร์ ช่วงโควิด-19 ระลอกใหม่

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร

ประกาศ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ชุดนิทรรศการ และโรงภาพยนตร์ เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบา...

อ่านรายละเอียด

มาตรการให้บริการหอภาพยนตร์ในช่วง Covid-19 ระลอกใหม่

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร

สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการหอภาพยนตร์ เรายังคงเข้มกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยกับทุกท่านในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 โดยได้เพิ่มมาตรการการจัดที่นั่งในโรง...

อ่านรายละเอียด

รางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 ข่าวสาร

ประกาศผล ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival) เทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยืนยาวที่สุดของ...

อ่านรายละเอียด

เสวนาภาพยนตร์: Another TRIP TO THE MOON: สำรวจอนาคตหนังไทยในระยะศูนย์สูตร

25 ธันวาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563 กิจกรรม

ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 อาคารสรรพสาตรศุภกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วงการภาพยนตร์ไทยถูกท้าทายทั้งจากการพัฒนาเท...

อ่านรายละเอียด

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24

19 ธันวาคม 2563 - 27 ธันวาคม 2563 กิจกรรม

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival) เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยืนยาวที่สุดขงประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ (องค์กา...

อ่านรายละเอียด

THE FINALISTS: รางวัลรัตน์ เปสตันยี (SHORT FILM COMPETITION)

19 ธันวาคม 2563 - 27 ธันวาคม 2563 กิจกรรม

รายชื่อและโปรแกรมฉายภาพยนตร์สั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลรัตน์ เปสตันยี (ระดับบุคคลทั่วไป)  ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24 รางวัลรัตน์ เปสตันยี...

อ่านรายละเอียด

น้อมรำลึก 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

1 ธันวาคม 2563 ข่าวสาร

น้อมรำลึก 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1 อัตรา

27 พฤศจิกายน 2563 ข่าวสาร / สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

27 พฤศจิกายน 2563 ข่าวสาร / สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด

ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ปี 2564

26 ตุลาคม 2563 ข่าวสาร

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี “ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ และสร้าง...

อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา

3 พฤศจิกายน 2563 ข่าวสาร / สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตราคุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 31   แห่งพระราช...

อ่านรายละเอียด

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563 ข่าวสาร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ...

อ่านรายละเอียด

ประเมินความพึงพอใจของ “ผู้ใช้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)” หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปร...

19 สิงหาคม 2563 ข่าวสาร

ขอเชิญท่านร่วมประเมินความพึงพอใจของ “ผู้ใช้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)” หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2563 เพื่อนำไปเป็นข้อมูลใ...

อ่านรายละเอียด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

7 สิงหาคม 2563 ข่าวสาร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2563ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่...

อ่านรายละเอียด

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

21 กรกฎาคม 2563 ข่าวสาร

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ...

อ่านรายละเอียด

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

4 สิงหาคม 2563 - 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรม

ธนกร พงษ์สุวรรณ เป็นผู้กำกับที่สร้างสีสันและความแปลกใหม่แก่วงการภาพยนตร์ไทย รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนทำหนังในยุคหลัง โดยเฉพาะจากผลงานเรื่องแรก คื...

อ่านรายละเอียด

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

1 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563 กิจกรรม

หอภาพยนตร์เปิดเดือนสิงหาคม ด้วยโปรแกรมรำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน ดาราหญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคนหนึ่งในทศวรรษ 2520 ผู้ที่ปรารถนาของบรรดาสายหนังที่หวั...

อ่านรายละเอียด

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นิมิตวิกาลในกรุงเทพ ครั้งที่ 6

25 กรกฎาคม 2563 - 26 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม

Filmvirus ร่วมกับ International Festival Signes de Nuit, Alliance Française Bangkok, หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), Documentary Club และ Bangkok Screening...

อ่านรายละเอียด

LA SCALA ลาสกาลา

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 กิจกรรม

4 - 5 กรกฎาคมนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญทุกท่านร่วมปิดฉากตำนานอันยืนยาวกว่า 51 ปีของโรงภาพยนตร์สแตนด์อโลน แห่งสุดท้ายในกรุงเทพมหานคร กับโปรแก...

อ่านรายละเอียด

ทึ่ง! หนังโลก The Shining

15 มีนาคม 2563 - 15 มีนาคม 2563 กิจกรรม

The Shining ภาพยนตร์สยองขวัญที่ได้รับการยกย่องว่าน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่ง กำกับโดย สแตนลีย์ คูบริก ดัดแปลงจากนิยายเรื่องดังของ สตีเฟน คิง เล่าเรื...

อ่านรายละเอียด

ภาพยนตร์สนทนารัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469

15 กุมภาพันธ์ 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านมาร่วมรับชมและพูดคุยถึงบันทึกเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ ใน พ.ศ. 2469 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้...

อ่านรายละเอียด

เชิญร่วมเสนอรายชื่อภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 10

22 มกราคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2563 กิจกรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนไทยหรือถ่ายทำโดยคนไทย ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ แต่ต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่าบันทึ...

อ่านรายละเอียด

ทึ่ง! หนังโลก Annie Hall

1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513 กิจกรรม

ทึ่ง! หนังโลก เดือนกุมภาพันธ์ ต้อนรับช่วงวันวาเลนไทน์ กับ Annie Hall ภาพยนตร์แห่งความสัมพันธ์อันซาบซึ้ง ชวนหัวและเจ็บแสบ ผลงานอมตะของผู้กำกับวู้ดดี้ อ...

อ่านรายละเอียด

ลานดารา เพชรา เชาวราษฎร์

18 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563 กิจกรรม

⭐️ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 หอภาพยนตร์ขอเชิญแฟนภาพยนตร์ไทยทั่วประเทศ มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประทับรอยมือรอยเท้าครั้งสำคัญของเพชรา เชาวราษฎร์ “ราชิ...

อ่านรายละเอียด

ทึ่ง! หนังโลก The Wizard of Oz

19 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563 กิจกรรม

ทึ่ง! หนังโลก วันที่ 19 มกราคมนี้ เวลาเที่ยงตรง กับหนังคลาสสิก The Wizard of Oz ร่วมผจญภัยไปกับโดโรธีและเพื่อนๆของเธอบนถนนอิฐสีเหลืองสุดมหัศจรรย์ ฟังเ...

อ่านรายละเอียด